Дошка оголошень


В Україні стартував проект
"Долаємо прірву"
Харків у проекті.

Тести 9 клас

 Тест-контроль з правознавства. 9 клас.

Пилипчатіна Л.М.

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді   — 0,5 бали за кожне завдання;

Завдання 5 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр – 0,5 бали;

Завдання 6 передбачає встановлення відповідності – 1бал;

Завдання 7 передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього -2 бали;

Завдання 8 передбачає запис трьох відмінностей між поняттями -1,5 бали;

У завданні 9 потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями) – 2 бали;

У завданні 10 потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями) – 3 бали

Самостійні роботи:

Час виконання – 15 хвилин;

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді   — 1бал;

Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

 

 

 

Тема 1.

Правила і закони у суспільстві і твоєму житті.

Самостійна робота №1

1 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Закінчить речення:

Правила, вироблені суспільством чи групою людей у процесі спільного життя і діяльності – це…

А) моральні норми;

Б) правові норми;

В) корпоративні норми;

Г) соціальні норми.

 1. Визначте зайве в переліку галузей права:

А) кримінальне ;

Б) релігійне;

В) конституційне;

Г) сімейне.

 1. Укажіть, хто має право вето в Україні:

А) Верховна Рада;

Б) Президент України;

В) народ України;

Г) Голова Конституційного суду.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Визначте, які з перелічених фактів належать до юридичних дій:

1) народження дитини;

2) вступ до університету;

3) покупка телевізора;

4) підписання трудового договору;

5) складання заповіту;

6) зруйнування будинку в результаті зсуву грунту;

А) 1,2,3,6;

Б) 1,3,4,6;

В) 2,3,5,6;

Г) 2,3,4,5.

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Розташуйте відповідно до зростання юридичної сили:

А) Конституція України;

Б) Закон «Про банки»;

В) Конституційний закон;

Г) Конституція Автономної Республіки Крим

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Яка процедура прийняття законів передбачена Конституцією України?

 

2 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Закінчить речення:

Суспільні відносини, врегульовані нормами права, учасники яких наділені певними правами і обов’язками – це…

А) моральні відносини;

Б) правовідносини;

В) громадянські відносини ;

Г) добросусідські відносини.

 1. Визначте зайве в переліку підзаконних актів:

А) Конституція України;

Б) Указ Президента України;

В) Постанова Кабінету Міністрів;

Г) Постанова Верховної Ради .

 1. Укажіть, хто приймає закони в Україні:

А) Прем’єр міністр;

Б) Президент України;

В) Голова Конституційного суду;

Г) Верховна Рада

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Визначте, які з перелічених фактів належать до юридичних подій:

1) смерть людини;

2) працевлаштування;

3) народження дитини;

4) пожежа від блискавки;

5) усиновлення дитини;

6) зруйнування школи в результаті повені;

А) 1,2,3,6;

Б) 1,3,4,6;

В) 2,3,5,6;

Г) 2,3,4,6.

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Розташуйте відповідно до зростання юридичної сили:

А) наказ директора школи;

Б) розпорядження кабінету Міністрів;

В) наказ районного відділу освіти;

Г) рішення селищної ради

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Що означає поняття «кодекс»? Охарактеризуйте цей вид нормативно-правових актів.

 

Тематична контрольна робота №1

1 варіант

 

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Правило – це:

А) неписаний закон, обов’язковий для виконання;

Б) норма поведінки, певне положення, у якому відображено взірець діяльності або поведінки людини;

В)положення, вироблене суспільством чи групою людей у процесі спільного життя й діяльності;

Г)звичний порядок дій.

 1. Назвіть вид соціальних норм, що закріплюються у свідомості людей як найбільш корисні чи розумні за певних умов моделі поведінки й передаються від покоління до покоління

А) право;

Б) мораль;

В) релігійні норми;

Г) звичаї.

 1. Визначте зайве в переліку ознак права:

А) система норм;

Б) закріплене у свідомості;

В)встановлено державою;

Г)має загальнообов’язкову силу.

 1. Укажіть дію, яка регулюється нормами моралі

А) не повернути книгу в бібліотеку;

Б) розбити магазинну вітрину м’ячем;

В) курити на шкільному подвір’ї;

Г) сказати батькам неправду.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Оберіть варіант, який пояснює, чим правовідносини відрізняються від інших суспільних відносин

1) виникають у зв’язку з приписами норм права;

2) передбачають наявність прав і обов’язків їхніх учасників;

3) підтримуються громадською думкою;

4) караються громадським осудом;

5) охороняються державою;

6) породжуються конкретними життєвими обставинами.

А) 1,2,5,6;

Б) 1,3,4,6;

В) 2,3,5,6;

Г) 1,2,4,5.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між галузями права та сферами суспільних відносин, які вони урегульовують

 1. Усиновлення дитини;
 2. Отримання спадщини;
 3. Крадіжка;

4.Порушення правил дорожнього руху

А)Кримінальне право;

Б) Фінансове право;

В) Сімейне право;

Г) Адміністративне право;

Д) Цивільне право.

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Юридичний факт – це

Приклад :

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями

Закон                                           Підзаконний акт

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст. 66 Конституції України.

Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

 

 • Які галузі права регулюють відносини, про які йдеться у статті 66 Конституції України?
 • Які ще конституційні обов’язки ти знаєш? Перерахуй їх.

 

 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями)

Після уроків Микола (13 років) і його товариш Ігор (14 років) побили свого однокласника Сергія і відібрали у нього новий телефон.

А) Чи має місце правопорушення? Яке саме?

Б) Які ознаки правопорушення?

В) Чи настане відповідальність? Яка саме?

Тема 1.

Правила і закони у суспільстві і твоєму житті.

Тематична контрольна робота №1

 

 

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Норми моралі — це:

А) урегульовані правовими нормами правила поведінки;

Б); правила, що закріплюються у свідомості людей як найбільш корисні чи розумні за певних умов моделі поведінки й передаються від покоління до покоління;

В)положення, вироблене суспільством чи групою людей у процесі спільного життя й діяльності;

Г)правила, у яких відображаються уявлення людей про добро і зло.

 1. Назвіть вид соціальних норм, що встановлюються і охороняються державою для регулювання відносин у суспільстві.

А) право;

Б) мораль;

В) релігійні норми;

Г) звичаї.

 1. Визначте зайве в переліку ознак правопорушення:

А)протиправність;

Б) недобросовісність;

В) вина;

Г) суспільна шкода.

 1. Укажіть дію, яка регулюється нормами права:

А) не повернути книгу в бібліотеку;

Б) не виконати прохання батьків;

В) не дотримуватись посту;

Г) сказати вчителю неправду.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Оберіть варіант, який містить перелік злочинів:

1) спізнення на роботу;

2) крадіжка;

3) нанесення образи;

4) нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості;

5) замах на вбивство;

6) угон автомобіля.

А) 1,2,5,6;

Б) 1,3,4,6;

В) 2,4,5,6;

Г) 1,2,4,5.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між галузями права та прикладами правових дій, які вони урегульовують

1.Позбавлення батьківських прав;

2.виконання зобов’язання;

3.Шахрайство;

4.Паління в громадських місцях

А) Цивільне право;

Б) Фінансове право;

В) Сімейне право;

Г) Адміністративне право;

Д) Кримінальне право

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Правовідносини – це…

Приклад :

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями

Дії                                           Події

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.61 Конституції України.

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Яка галузь права регулює відносини, про які йдеться у статті 61 Конституції України та які права та обов’язки вона закріплює?

Перерахуй підстави набуття громадянства України.

 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями)

16- річний Сергій, ідучи зі школи, побачив, що якийсь чоловік вириває сумку у літньої жінки. Сергій кинувся на допомогу, схопив нападника за руку і при цьому зламав йому руку.

А) Чи має місце правопорушення? Яке саме?

Б) Які його ознаки?

В) Чи настане відповідальність? Яка саме?

 

 

 

Тема 2.

Ти – людина, отже маєш права.

Самостійна робота №2

1 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Укажіть, які права можна віднести до економічних:

А) кожна людина має право на громадянство;

Б) кожна людина має право на участь в управлінні своєю країною;

В) кожна людина має право на визнання перед законом;

Г) кожна людина має право на працю.

 1. Визначте зайве в переліку видів прав людини:

А) політичні ;

Б) моральні;

В) особисті;

Г) культурні.

3.Продовжить речення: «Особи, які не мають громадянства жодної країни, це:

А) біженці;

Б) іноземці;

В) апатриди;

Г) біпатриди.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Визначте, до яких державних органів може звернутись громадянин при порушенні його прав:

1) місцевий суд;

2) прокуратура;

3) Європейський суд з прав людини;

4) Уповноважений Верховної Ради із прав людини;

5) органи місцевої влади;

6) Комітет із прав людини ООН;

А) 1,2,4,5;

Б) 1,3,4,6;

В) 2,3,5,6;

Г) 1,3,4,5.

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть відповідність між рівнем акредитації та освітнім навчальним закладом:

 1. 1-й рівень

2.2-й рівень

3.3-й рівень

 1. 4-й рівень

 

А) коледж харчової промисловості;

Б) Комерційний технікум м. Харкова;

В) Чернігівський державний інститут економіки і управління;

Г) Ізюмська гімназія №2

Д) Національний педагогічний університет імені Драгоманова

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Що означає поняття «громадянство»? Як набути громадянства України?

Самостійна робота №2

2 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Укажіть, які права можна віднести до політичних:

А) кожна людина має право володіти майном;

Б) кожна людина має право на свободу переконань;

В) кожна людина має право на свободу мирних зборів і об’єднань;

Г) кожна людина має право на відпочинок.

 1. Визначте, яка освіта згідно Конституції України є загальнообов’язковою:

А) вища;

Б) професійно-технічна;

В) базова середня освіта;

Г) повна загальна середня освіта.

3.Продовжить речення: «особи, які мають громадянство двох і більше держав, це:

А) патріоти;

Б) біпатриди;;

В) апатриди;

Г) іммігранти

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Визначте умови прийняття до громадянства України:

1) народження від осіб без громадянства на території України;

2) народження від іноземців, які проживають в Україні на законних підставах;

3) визнання і дотримання Конституції та законів України;

4) припинення іноземного громадянства;

5) володіння державною мовою;

6) наявність законних джерел існування;

А) 1,2,4,5;

Б) 3,4, 5,6;

В) 2,3,5,6;

Г) 1,3,4,5.

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть відповідність між загальноосвітнім навчальним закладом та його профілем

 1. Навчальний заклад 3-го ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою
 2. Навчальний заклад 2-го-3-го ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю
 3. навчальний заклад 2-го- 3-го ступенів філологічно — філософського профілю
 4. Навчальний заклад 1-го- 3-го ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів

 

А) гімназія;

Б) ліцей;

В) колегіум;

Г) спеціалізована школа

Д) коледж

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Що означає поняття «альтернативна служба»? Як воно пов’язано з захистом прав людини?

 

 

 

Тематична контрольна робота №2

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Загальну декларацію прав людину було прийнято:

А) 2.09.1945;

Б) 10.12.1948;

В) 20.11.1959;

Г) 20.11.1989

 1. Згідно Конвенції прав дитини дитиною вважається особа віком:

А) до 7 років;

Б) до 14 років;

В) до 16 років;

Г) до 18 років.

 1. Визначте зайве в переліку типів навчальних закладів загальної середньої освіти:

А) гімназія;

Б) ліцей;

В) інститут;

Г) колегіум.

 1. Укажіть правильне визначення поняття: «свободи людини»:

А) визначаються державою;

Б)це простір, у який держава не може втручатись;

В) найбільш повний перелік прав людини;

Г) можливість людини діяти за власним розсудом.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть підстави втрати громадянства України, визначені законом:

 1. Набуття громадянства на підставі фальшивих документів;
 2. Вчинення тяжкого злочину;
 3. Невихід з попереднього громадянства;
 4. Вихід за власною волею повнолітньої особи;
 5. Державна чи військова служба в іноземній державі;
 6. Користування правами чи виконання обов’язків іншої держави.

А) 1,2,5,6;

Б) 1,3,4,6;

В) 2,4,5,6;

Г) 1,3,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між видами прав людини та правами:

1.Право на свободу думки, совісті і релігії;

2.Право брати участь в управлінні своєю країною;

3.Кожна людина має право на працю;

4.Кожна людина має право на освіту.

А) політичні права;

Б) економічні права;

В) культурні права;

Г) особисті права;

Д) соціальні права.

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Участь в управлінні державою – це…

Приклад :

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями

Пряма демократія                       Представницька демократія

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.36 Конституції України.

Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації.

 • Яка галузь права регулює відносини, про які йдеться у статті 36 Конституції України та які права та обов’язки вона закріплює?
 • Які ще політичні права ти знаєш? Перерахуй їх.
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями)

Жителі селища «Квіткове» провели акцію протесту проти розміщення на території їх населеного пункту захоронення ядерних відходів.

А) Про реалізацію якого права йде мова у даній ситуації?

Б) Які способи захисту своїх прав мають громадяни?

В) Які форми народовладдя ви можете назвати?

 

Тематична контрольна робота №2

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Конвенцію прав дитини було прийнято:

А) 20.11.1989;

Б) 2.09.1945;

В) 10.12.1948;

Г)) 20.11.1959

2.Індивідуальними членами громадських організацій можуть бути особи віком від:

А) 6 до 16 років;

Б) 14 до 18 років;

В) 14 до 35років;

Г) від 18 до 35років.

 1. Визначте зайве в переліку форм прямої демократії:

А) загальнонародне обговорення законопроектів;

Б) діяльність органів місцевого самоврядування;

В) вибори;

Г) громадські слухання.

 1. Укажіть, на який час може бути затримана особа за підозрою в скоєнні злочину:

А) 3 години;

Б) 72 години;

В) 24 години;

Г) 48 годин.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть права учнів:

 1. Обирати профіль, форму навчання;

2.Брати участь у предметних олімпіадах;

3.Виконувати правила внутрішнього розпорядку;

 1. Обирати і бути обраними до органів шкільного самоврядування;
 2. Дотримуватися моральних та етичних норм;

6.Користуватися навчальною, культурною, спортивною базою навчального закладу.

А) 1,2,3,4;

Б) 1,3,4,6;

В) 1,4,5,6;

Г) 1,2,4,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між видами прав людини та прикладами

 1. Кожна людина має право на життя;

2.Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства ;

3.Кожна людина має право володіти майном;

4.Кожна людина має право на свободу мирних зборів і об’єднань.

А) економічні права;

Б) політичні права;

В) культурні права;

Г) соціальні права;

Д) особисті права;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Демократія – це…

Приклад :

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями

Політичні партії                           Громадські організації

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.36 Конвенції ООН про права дитини:

Кожна дитина має право на захист від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди добробуту людини.

 • Що таке експлуатація?
 • Які приклади таких порушень прав дитини тобі відомі?
 • Як захищають права дитини у світі?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Приватний підприємець Микола М. ,заснувавши фірму по виготовленню вікон, ухилявся від сплати податків, мотивуючи тим, що прибуток молодого підприємства ще дуже незначний.

А) Про порушення якого конституційного обов’язку йде мова у ситуації?

Б) Які конституційні обов’язки ти знаєш?

В) Чим, на вашу думку, завершиться дана ситуація?

Тема 3.

Ти і цивільно-правові відносини

Самостійна робота №3

 

1 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Закінчить речення:

«Конфіскувати, тобто вилучити майно без компенсації, можна тільки за рішенням…»

А) власника;

Б) органів самоврядування;

В) суду;

Г) прокурора.

 1. Визначте зайве в переліку форм власності в Україні:

А) комунальна;

Б) колективна;

В) державна;

Г)приватна.

 1. Укажіть, хто має право часткової дієздатності:

А) інвалід дитинства по зору, 16 років;

Б) дитина – сирота 15 років;

В) учень 4-го класу, 11років;

Г) юнак 15 років, який має рахунок у банку.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Визначте, на які правочини має право особа від 14 до 18 років:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком;

2) самостійно розпоряджатися своїм майном;

3) здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності;

4) самостійно укладати договір банківського вкладу;

5) здійснювати дії щодо нерухомого майна;

6) розпоряджатися вкладом, внесеним на своє ім’я.

А) 1,2,3,6;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3,5,6;

Г) 1,3,4,6.

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть відповідність об’єктів і суб’єктів власності:

 1. Громадянин К.
 2. Народ України
 3. Територіальна громада міста
 4. Держава

 

А) газове родовище;

Б)військовий завод;

В)тролейбусний парк;

Г) будинок;

Д) сніг

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Складіть зразок скарги у випадку придбання неякісного товару

2 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Закінчить речення:

«Договір, за яким одна сторона передає другій стороні у власність гроші або речі, а останній зобов’язується повернути таку саму суму грошей або рівну кількість речей, називається…»

А) договір купівлі-продажу;

Б) договір майнового найму;

В) договір оренди;

Г) договір позики.

 1. Визначте зайве в переліку умов,обов’язково закріплених у договорі:

А) предмет договору;

Б строк договору;

В) розмір договору;

Г) ціна.

 1. Укажіть приклад правомірного розпорядження майном:

А) Ольга взяла словник у бібліотеці;

Б) Сергій викинув у вікно шкільний глобус;

В) Надія написала вірш і послала його до літературного альманаху;

Г) Остап, 13 років подарував однокласнику свій мобільний телефон.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Укажіть, хто має право повної цивільної дієздатності:

1) особа, яка зареєструвалася приватним підприємцем,16 років;

2) особа, яка досягла 18 років;

3) інвалід дитинства,19 років;

4) студент університету, 17 років;

5) дочка судді, 16 років;

6) дівчина16 років, яка народила дитину

А) 1,2,3,6;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3,5,6;

Г) 1,3,4,6.

 

 

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть відповідність об’єктів і видів власності:

 1. Державна власність
 2. Комунальна власність
 3. Приватна власність

 

А) океан ;

Б)військовий аеродром;

В) метрополітен;

Г) машина;

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Складіть зразок договору купівлі-продажу дачного будинку.

 

Тематична контрольна робота №3

Ти і цивільно-правові відносини

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Норми цивільного права регулюють :

А) право на отримання освіти;

Б) політичні права громадян;

В) право власності;

Г) екологічні права громадян.

 1. Власникові не належить право :

А) володіння майном;

Б) користування майном;

В) розпорядження майном;

Г) конфіскація майна

 1. Визначте, яка особа має неповну цивільну дієздатність:

А) дівчина 13 років;

Б) 17- річний студент коледжу;

В) 19-річний підсобник на будівництві;

Г) учень 2-го класу.

 1. Знайди зайве в переліку видів цивільно-правових договорів:

А) трудовий договір;

Б) договір дарування;

В) договір позички;

Г) договір найму житла.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, які приклади ілюструють користування майном:

1.Сімья проживає у орендованій квартирі;

 1. Віктор відремонтував телевізор;

3.Фірма таксі надала громадянину П. автомобіль для роботи;

 1. На зароблені під час канікул гроші Світлана придбала фен;
 2. Сергій взяв книгу в бібліотеці;
 3. Під час уроків інформатики учні працюють на шкільних комп’ютерах.

А) 1,3,4;6;

Б) 1,3,5,6;

В) 2,4,5,6;

Г) 2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між чергами спадкування і спадкоємцями, які належать до цієї черги:

1.Перша черга;

2.Друга черга;

3.Третя черга;

4.Четверта черга;

 1. П’ята черга

А)рідні дядько та тітка;

Б) повно рідні й неповно рідні брати, сестри, дід, баба;

В) діти, батьки, той із подружжя, який пережив іншого;

Г) сусіди;

Д) родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення;

Е) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Обов’язкова частка спадщини – це…

Приклад ситуації, в якій особа має право на таку частку:

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Цивільна правоздатність                   Цивільна дієздатність

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.23 Цивільного кодексу України:

Особа має право на відшкодування моральної шкоди.

 • У чому полягає моральна шкода?
 • Якими способами вона може бути відшкодована?
 • Які способи захисту цивільних прав ти можеш навести?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

14-річний Вадим взяв у свого однокласника Олега новий велосипед покататися, але не впорався з управлінням, упав і пошкодив веломашину.

А) Про яке правопорушення йде мова?

Б) Чи настане відповідальність для Вадима? Яка саме?

В) Яка відповідальність передбачена Цивільним кодексом для неповнолітніх?

 

Тематична контрольна робота №3

Ти і цивільно-правові відносини

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Відносини власності – це врегульовані законом правила:

А) володіння та розпорядження майном;

Б) користування майном;

В)розпорядження майном;

Г)володіння, користування та розпорядження майном.

2.Укажіть визначення договору у цивільному праві:

А) письмовий документ, виданий довірителем іншій особі на певний строк;

Б)повчальний приклад;

В) взаємна угода про встановлення, зміну або припинення правовідносин;

Г) домовленість сторін.

 1. Визначте, яка особа має повну цивільну дієздатність:

А) дівчина 17 років, яка уклала шлюб ;

Б) недієздатна особа;

В) 16-річний учень гімназії;

Г) дівчина 11 років

4) Визнач зайве в переліку особливостей цивільно – правової відповідальності:

А) Головна мета – компенсація завданої шкоди;

Б) Можливість добровільного відшкодування;

В) Позовний характер відповідальності;

Г) В разі скоєння правопорушення складається відповідний протокол.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, які приклади ілюструють розпорядження майном:

1.Громадянин Ф. здає свою квартиру у місті в оренду;

2.Бабуся залишила онуку у спадок будинок;

3.Мати заповіла дачну ділянку сину.;

 1. Микита розірвав шкільний атлас;
 2. Олена подарувала сестрі власноруч пошиту сукню;
 3. Учні використовують шкільний сад для дослідницької роботи.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3 ,5,6;

Г)1,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між юридичними поняттями та їх визначеннями

1.Заповіт;

 1. Обов’язкова частка спадщини;
 2. Спадкоємці;

4.Споживачі;

А) носії права спадкування;

Б) особи, які претендують на долю майна;

В) особи, які купують, замовляють товари, роботи, послуги;

Г) особи, які посвідчують заповіт;

Д)частина спадкового майна, що належить певним категоріям спадкоємців незалежно від того, вказані вони в заповіті чи ні.

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Права споживачів – це…

Приклад ситуації, в якій особа має право на захист своїх прав:

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Спадкування за заповітом                             Спадкування за законом

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.1179 Цивільного кодексу України:

Неповнолітня особа у віці від 14 до 18 років відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

 • Що робити, якщо у неповнолітньої особи немає майна?
 • Що означає субсидіарна відповідальність?
 • Як можна захистити свої цивільні права?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Десятикласники Олег і Кирило, збираючись у туристичну подорож, вирішили придбати рюкзак. Чек вони не взяли, товар перед покупкою не перевірили. Вдома, розпакувавши рюкзак, з’ясували, що річ має серйозні дефекти.

А) Про яке порушення йде мова?

Б) Якими нормативно-правовими актами регулюється дана ситуація?

В) Що потрібно зробити неповнолітнім для захисту своїх цивільних прав?

Тема 4.

Закони в житті твоєї сім’ї

Самостійна робота №4

1 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, з якого моменту настає шлюбна правоздатність:

А) з моменту укладання шлюбу;

Б) з отриманням паспорту;

В) з народження;

Г)одночасно зі шлюбною дієздатністю.

 1. Визначте зайве в переліку умов, необхідних для укладання шлюбу:

А) взаємна згода чоловіка і жінки;

Б дозвіл батьків;

В) досягнення шлюбного віку;

Г) відсутність перешкод для укладання шлюбу.

 1. Укажіть , в якому з зазначених прикладів шлюб укладено з порушенням вимог закону:

А) Шлюб зареєстровано між жінкою 18 років і чоловіком 50 років;

Б) шлюб зареєстровано без урочистої церемонії;

В) шлюб за рішенням суду зареєстровано між дівчиною17 років і чоловіком 32 років;

Г) шлюб зареєстровано між двоюрідними братом і сестрою.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Укажіть, яке майно у випадку розірвання шлюбу буде вважатись сумісно нажитим і ділитиметься порівну:

1)приватний будинок, побудований під час шлюбу;

2) норкова шуба дружини, подарована чоловіком на річницю весілля;

3) дорога скрипка дружини, на якій вона грає у філармонії, де вона працює;

4) меблі;

5) гроші;

6) машина, куплена у кредит, по якому розраховувався чоловік.

А) 1,2,3,6;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3,5,6;

Г) 1,4,5,6.

 

 

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть послідовність етапів укладання шлюбу в Україні:

 1. Урочиста реєстрація
 2. Прийняття взаємного рішення про одруження
 3. Подання заяви про реєстрацію шлюбу

4.Заручини

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Складіть зразок заяви на укладання шлюбу.

 

Самостійна робота №4

2 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, що є крайнім засобом сімейно-правового характеру, який застосовується за рішенням суду до батьків, що не забезпечують належне виховання дітей:

А) штраф;

Б) попередження;

В) позбавлення батьківських прав;

Г) призначення аліментів на дитину.

 1. Укажіть, що належить до обов’язків подружжя:

А) любити одне одного;

Б) обвінчатися у церкві;

В) усі сімейні проблеми вирішувати разом;

Г) матеріально підтримувати одне одного.

 1. Укажіть, в якому з зазначених прикладів шлюб укладено у повній відповідності до закону:

А) шлюб зареєстровано між інвалідами по зору;

Б) шлюб зареєстровано з недієздатним;

В) шлюб зареєстровано з особою, яка уже перебувала у шлюбі і офіційно не оформила розлучення;

Г) шлюб зареєстровано між рідною тіткою і племінником.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Укажіть, яке майно у випадку розірвання шлюбу буде вважатись особистою власністю одного з подружжя і не буде розділене:

1)дача, яку побудував чоловік під час шлюбу самостійно , на власні кошти;

2) машина, яку до шлюбу дружині подарували батьки;

3) дорогі інструменти для роботи з ювелірними виробами чоловіка, який працював ювеліром;

4)особисті речі ;

5) гроші;

6) срібний кубок – нагорода чоловіка за перемогу в професійному конкурсі.

А) 1,2,3,6;

Б) 1,3,4,5;

В) 1,3,4,6;

Г) 2,4,5,6.

 

 

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть відповідність способу припинення шлюбу і правовим механізмом, передбаченим Сімейним кодексом:

 1. Припинення шлюбу;
 2. Шлюб розривається в ДОРАЦС;
 3. Шлюб розривається на підставі рішення суду.

А) внаслідок розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя;

Б) за позовом одного із подружжя протягом вагітності дружини, якщо батьківство зачатої дитини визнано іншою особою;

В) якщо фактично припинилися сімейні стосунки;

Г) шлюб розривається за заявою одного із подружжя, якщо другий засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше 3 років.

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Складіть зразок заяви на укладання шлюбу.

Тематична контрольна робота №4

Закони в житті твоєї сім’ї

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, що є однією з юридичних підстав укладання шлюбу:

А) взаємна любов;

Б) згода батьків на шлюб ;

В)взаємна згода жінки та чоловіка;

Г) наявність повної середньої освіти.

 1. Визначте шлюбний вік в Україні:

А) 17 років-жінки, 18 років – чоловіки;

Б)18 років і чоловіки і жінки;

В) 17 років і чоловіки і жінки;

Г) 16 років – жінки, 18 років — чоловіки.

3.Шлюб реєструється:

А) безпосередньо після звернення із заявою до державного органу реєстрації актів цивільного стану;

Б) за 2 тижні ;

В) за 3 місяці;

Г) за 1місяць.

 1. Визначте зайве в переліку підстав для позбавлення батьківських прав:

А) якщо батьки жорстоко поводяться з дитиною;

Б) якщо батьків визнано недієздатними;

В) якщо батьки стали непрацездатними;

Г) ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть особисті немайнові права і обов’язки:

1.Управляти майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження;

2 . Обов’язок забрати дитину з пологового будинку;

 1. Право та обов’язок батьків визначити прізвище, ім’я і по батькові дитини;
 2. Право батьків спільно вирішувати питання виховання дітей;
 3. Право визначити місце проживання дітей;

6.Батьки і діти, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3 ,5,6;

Г)2,3,4,5.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між юридичними поняттями та їх визначеннями

 1. Опіка;

2.Піклування;

3.Усиновлення;

А) юридичний акт, у силу якого вирішується питання встановлення прав між батьками і дітьми;

Б) засіб захисту прав неповнолітніх віком до 14 років, які залишились без батьківського піклування;

В) перебування однієї особи на повному утриманні; іншої або одержання від неї допомоги, яка є основним джерелом існування;

Г) засіб захисту особистих і майнових прав неповнолітніх осіб від 14 до 18 років ;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Аліменти – це…

Приклади ситуацій, при яких призначаються аліменти.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Шлюб                                                        Сім’я.

 

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.202 Сімейного кодексу України:

Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги…

 • Як це положення пов’язано з взаємними правами батьків і дітей?
 • Які виключення щодо обов’язків утримування батьків робить закон?
 • Яке ваше особисте ставлення до втручання держави у справи сім’ї?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

10-річний Микола проживає з матір’ю. Свого батька хлопчик не знає, той ніколи не спілкується зі своєю дитиною, проте невеликі аліменти надходять регулярно. Останнім часом Микола весь час просить матір познайомити його з батьком.

 

А) Як сімейне законодавство регулює цю ситуацію?

Б) Які права і обов’язки батьків визначені Сімейним кодексом?

В)Що б ви порадили Миколі?

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №4

Закони в житті твоєї сім’ї

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть визначення поняття «шлюб» згідно Сімейного кодексу:

А) об’єднання близьких людей;

Б) обіцянка завжди бути разом;

В) духовний союз люблячих людей;

Г) сімейний союз чоловіка й жінки, зареєстрований в порядку, визначеному законом.

 1. Укажіть, коли втручання суду в сімейні справи не допускається:

А) при плануванні бюджету сім’ї;

Б) при розподілі майна;

В) при позбавленні батьківських прав;

Г) при розлученні.

 1. Визначте, яке твердження відповідає Сімейному кодексу:

А) шлюбний договір може бути укладений лише до реєстрації шлюбу.;

Б) укладання шлюбного договору не передбачено законодавством України;

В)шлюбний договір може бути укладений лише після реєстрації шлюбу;

Г)шлюбний договір може бути укладений як до реєстрації шлюбу, так і в період перебування в шлюбі.

 1. Укажіть, хто дає дозвіл на зниження шлюбного віку:

А) батьки нареченого;

Б) батьки нареченої;

В) суд;

Г) ДОРАЦС.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть підстави позбавлення батьківських прав:

1.Залишення дитини у пологовому будинку або медичному закладі (протягом 6 місяців);

2 . Хронічний алкоголізм або наркоманія батьків;

 1. Залучення дітей до релігії;
 2. Жорстоке поводження з дитиною;
 3. Постійний контроль за поведінкою своєї дитини;
 4. Експлуатація дитини, примушення її до жебракування та бродяжництва

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,2,4,6;

В) 2,3 ,5,6;

Г)2,3,4,5.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між юридичними поняттям і його визначенням:

 1. Установлення батьківства;
 2. Установлення опіки;
 3. Усиновлення;

А) юридичний акт, у силу якого вирішується питання встановлення прав між батьками і дітьми;

Б) встановлюється судом над дітьми до 14 років, які залишилися без батьківського піклування;

В) підставою є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи;

Г) засіб захисту особистих і майнових прав неповнолітніх осіб від 14 до 18 років ;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Патронат – це…

Приклади ситуацій, при яких укладається такий договір,його особливості.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Усиновлення                                                         Опіка

 

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.51 Конституції України:

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою

 

 • В чому полягає охорона прав щодо сім’ї?
 • Які приклади регулювання сімейних відносин за допомогою закону ви можете навести?
 • Якій спосіб урегулювання сімейних стосунків ви вважаєте найбільш прийнятним?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями): 10. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

У громадянина Костенко була донька Світлана. У 2002 році після автокатастрофи його племінник Сергій залишився сиротою. Громадянин Костенко усиновив племінника. У 2013 році Світлана повідомила батьку, що вони з Сергієм люблять одне одного і хочуть одружитись.

А) Як сімейне законодавство регулює цю ситуацію?

Б) Що, згідно Сімейному кодексу, може бути перешкодою до шлюбу?

В) Які соціальні норми, крім правових, регулюють сімейні стосунки?

Тема 5.

Твої права в трудових відносинах.

 

Самостійна робота №5

1 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть правильне визначення поняття «працівник»

А) людина, яка ремонтує сусідам електроприлади;

Б) особа, яка вчиться на перукаря;

В) приватний підприємець;

Г) людина, яка погоджується на виконання певної роботи за плату.

 1. Укажіть,коли потрібно подати заяву про звільнення за власним бажанням:

А) за два тижні;

Б) за тиждень;

В) за місяць;

Г) за три місяці.

 1. Закінчіть висловлювання: «Неповнолітні, які працевлаштовуються, мають пройти…

А) випробування протягом 2 місяців;

Б) медичний огляд;

В) обов’язкове стажування;

Г) додаткове навчання.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Укажіть види відпочинку:

1) щоденний відпочинок;

2) літній відпочинок;

3) щорічна відпустка;

4) продовжена відпустка;

5) перерва для відпочинку і харчування;

6) святкові і неробочі дні.

А) 1,3, 5,6;

Б) 1,3,4,5;

В) 1,3,4,6;

Г) 2,4,5,6.

 

 

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть послідовність дій при працевлаштуванні неповнолітнього:

 1. Написання заяви
 2. Отримання письмового дозволу батьків;
 3. Видання наказу про зарахування на посаду;
 4. Подання резюме;

5.Початок роботи

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Складіть резюме .

 

Самостійна робота №5

2 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Продовжте речення: «Винне, протиправне невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків кваліфікується як…»

А) адміністративний проступок;

Б) цивільно-правовий проступок;

В) дисциплінарний проступок;

Г) злочин.

 1. Укажіть, на який термін скорочується тривалість роботи у нічний час

А) на 2 години;

Б) на 1 годину;

В) на 3 години;

Г) не скорочується.

 1. Знайдіть зайве: « Згідно законам України підприємства можуть об’єднуватись у…

А) асоціації;

Б) монополії;

В) корпорації;

Г) концерни.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Укажіть, до яких робіт забороняється залучати неповнолітніх:

1) до важких робіт;

2) до підземних робіт;

3)   до робіт зі шкідливими або небезпечними умовами;

4) до робіт на підприємствах харчової промисловості;

5) до робіт у приватному секторі економіки;

6) до нічних, надурочних робіт.

А) 1,3, 5,6;

Б) 1,3,4,5;

В) 1, 2, 3, 6;

Г) 2,4,5,6.

 

 

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть послідовність дій при звільненні з роботи неповнолітнього з ініціативи роботодавця:

А) видання наказу про відрахування;

Б) грубе порушення трудової дисципліни;

В) попередження про звільнення за 2 тижні;

Г) погодження з районною комісією у справах неповнолітніх;

Д) запис про звільнення в трудовій книжці;

Е) повний розрахунок за заробітною платою

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Як ви розумієте поняття «Чорний ринок праці», прокоментуй його, дайте власну оцінку.

 

Тематична контрольна робота №5

Твої права в трудових відносинах.

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, на підставі чого виникають трудові відносини:

А) трудового договору;

Б) домовленості про вартість виконаних робіт;

В) взаємної зацікавленості сторін;

Г) матеріальної вигоди.

 1. Закінчи висловлювання: «Законодавство про працю регулює…»

А) роботу тільки державних підприємств;

Б) тільки роботу неповнолітніх;

В) тільки приватних підприємців;

Г) трудові відносини працівників усіх підприємств, організацій.

3.Укажіть, який робочий час установлено для неповнолітніх працівників від 16 до 18 років:

А) 12 годин;

Б) 24 години;

В) 36 годин;

Г) 40 годин.

 1. Визначте зайве в переліку обов’язкових умов трудового договору:

А) місце роботи;

Б) час початку роботи;

В) випробування;

Г) трудова функція (посада).

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:

 1. За власним бажанням;
 2. Прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 3. Угода сторін;
 4. Поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 5. Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
 6. Нез’явлення на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3 ,5,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між юридичними поняттями та їх визначеннями

 1. Резюме;
 2. Трудовий договір;
 3. Співбесіда
 4. Заява

А) угода між робітником і роботодавцем;

Б) особисте знайомство роботодавця або його представника з робітником із метою виявити відповідність останнього вакантній посаді ;

В) коротка інформація про знання, досвід роботи, професійні досягнення;

Г) документ на ім’я керівника підприємства;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Контракт – це…

Приклади ситуацій, при яких варто укласти контракт.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Колективний договір                                       Трудовий договір

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.119 Кодексу законів про працю України:

Забороняється застосування праці осіб молодших 18 років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

 • Чим ви поясните такі вимоги закону щодо праці неповнолітніх?
 • Які ще пільги передбачає законодавство про працю щодо осіб молодших 18 років?
 • Як неповнолітні, які працюють, захищені державою?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Директор приватного кафе видав наказ про звільнення 15-річної Марини С., яка працювала посудомийкою на вимогу матері дівчини, яка надала довідку від лікаря про погіршення стану здоров’я доньки в результаті постійного контакту з хімічними миючими засобами. Сама Марина не хотіла звільнятись.

А) Чи правомірно вчинили власник кафе, мати Марини?

Б) Як трудове законодавство регулює порядок звільнення неповнолітніх?

В) Які підстави для звільнення за ініціативою роботодавця передбачає закон?

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №5

Твої права в трудових відносинах.

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть назву документу, що підтверджує право на заняття підприємницькою діяльністю:

А) паспорт громадянина України;

Б) довідка про відкриття банківського рахунку;

В) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

Г) свідоцтво про державну реєстрацію

 1. Укажіть, що характеризує відрядну заробітну працю:

А) працівникам визначається оплата не нижче прожиткового мінімуму;

Б) працівники отримують заробітну плату у вигляді виробленої продукції;

В) працівникам оплачуються конкретні результати роботи, наприклад, кількість вироблених речей;

Г) працівникам оплачується кожна відпрацьована година.

3.Укажіть, скільки календарних днів становить щорічна основна відпустка неповнолітніх працівників до 18 років:

А) 28 днів;

Б) 24 дні;

В) 31 день;

Г) 30 днів.

 1. Визначте зайве в вимогах до резюме:

А) посада, на яку претендує особа;

Б) прізвище, ім’я, по батькові;

В) відомості про віросповідання;

Г) відомості про освіту.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть підстави припинення трудового договору:

 1. Угода сторін;
 2. Закінчення строку договору;
 3. Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, банкрутства або перепрофілювання підприємства;
 4. Виявлення невідповідності працівника займаній посаді;
 5. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника;
 6. Підстави, передбачені контрактом.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,2,4,5;

В) 2,3 ,5,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між віком робітника і робочим часом, встановленим КЗпП для цих категорій працівників:

 1. 14 – 15 років;
 2. 16 – 18років;
 3. Старші 18 років

А) 40 годин;

Б) 24 години;

В) 48 годин;

Г) 36 годин;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Підприємництво – це…

Приклади підприємницької діяльності в Україні.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Безстроковий трудовий договір                               Контракт

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.199 Кодексу законів про працю України:

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

 • Чим ви поясните такі вимоги закону?
 • Які ще пільги передбачає законодавство про працю щодо осіб молодших 18 років?
 • Як неповнолітні, які працюють, захищені державою?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

17 – річна Олена П. після закінчення школи влаштувалась продавцем в магазин «Взуття». При отриманні першої зарплати дівчина побачила, що сума , яку їй нарахували за роботу, на 200грн менша, ніж у колеги, яка працювала тут вже півроку. Директор пояснив, що зарплату у Олена менша через те, що перший місяць роботи – випробувальний термін, і за цей час зарплатня менша.

А) Чи правомірно вчинив директор магазину?

Б) Як трудове законодавство регулює порядок оплати праці неповнолітніх?

В) Що має зробити Олена для захисту своїх трудових прав?

 

Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві .

 

Самостійна робота №6

1 варіант

Завдання 1-3 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть , про який вид юридичної відповідальності йде мова: «Полягає у застосуванні судами від імені держави до фізичної особи, винної у вчиненні злочину, заходів державного примусу у вигляді покарань»

А)адміністративна відповідальність;

Б) кримінальна відповідальність;

В) матеріальна відповідальність;

Г) дисциплінарна відповідальність.

2.Визначте зайве в структурі адміністративних правовідносин:

А) об’єкт;

Б) суб’єкт;

В) протиправність;

Г)зміст.

 1. Укажіть, який вид кримінального покарання не може бути застосований до неповнолітніх згідно з Кримінальним кодексом України

А) штраф;

Б) довічне ув’язнення;

В) виправні роботи;

Г) арешт.

 1. Завдання 4 передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр — 2 бали;

Укажіть, в якому випадку настане кримінальне покарання:

1) Студенти Олег і Вікторія не сплатили за проїзд у громадському транспорті;

2) 15-річний Роман вимагав у молодших школярів гроші, залякуючи їх ножем;

3) Продавець нічного магазину М. продавала алкоголь підліткам, які потім вчиняли бійки;

4) 14 –річна Соня поцупила гаманець у вчительки ;

5) 16 –річна Марина погодилась пронести наркотики до нічного клубу за 500грн;

6) 15-річний Віктор побив сусіда, який був п’яний і заважав його сім’ї відпочивати .

А) 1,3, 4, 5;

Б) 2,3,4,5;

В) 1,3,4,6;

Г) 2,4,5,6.

 

 

Завдання 5 передбачає встановлення відповідності або послідовності – 3бали;

Установіть відповідність між видом покарання і строком покарання:

 1. Арешт
 2. громадські роботи;
 3. Виправні роботи;
 4. Позбавлення волі на певний строк;

А) призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від 6 місяців до 2 років;

Б) встановлюється на строк від 6 місяців до 2 років і відбувається за місцем роботи засудженого;

В) встановлюється на строк від 1 до 15 років;

Г) встановлюється на строк від 60 до 240 годин;

Д) встановлюється на строк від 1 до 6 місяців і полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції.

Завдання 6 – передбачає повну, розгорнуту відповідь – 4 бали

Складіть заяву до міліції з приводу крадіжки мобільного телефону.

Тематична контрольна робота №6

Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві .

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, з якого віку можливе притягнення особи до адміністративної відповідальності:

А) з 14 років;

Б) з 15 років;

В) з 16 років;

Г) з 18 років.

 1. Що зайве в переліку завдань кримінального покарання:

А) помста;

Б) кара за скоєне;

В)перевиховання злочинця;

Г) попередження нових злочинів.

3.Укажіть, з якого віку настає кримінальна відповідальність за умисне вбивство:

А) з 18 років;

Б) з 15 років;

В) з 16 років;

Г) з 14 років.

 1. Визначте зайве в переліку видів адміністративних стягнень:

А) попередження;

Б) штраф;

В) позбавлення волі;

Г) виправні роботи.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, які основні види покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх згідно з Кримінальним кодексом:

 1. Обмеження волі;
 2. Штраф;
 3. Довічне позбавлення волі;
 4. Громадські роботи;

5.Виправні роботи;

 1. Позбавлення волі на певний строк

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,3,4,5;

В) 2,3 ,5,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між учасниками кримінального процесу та їхніми правами:

 1. Потерпілий;
 2. Підозрюваний;
 3. Підсудний
 4. Слідчий

А) право оскаржити вирок;

Б) право давати або відмовитись давати показання;

В) право проводити впізнання особи чи предмету;

Г) право звернутись до суду з позовом, брати участь у судовому розгляді;

Д) право надавати юридичну допомогу;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Необхідна оборона – це…

Приклади ситуацій, які кваліфікуються як необхідна оборона:

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Закінчений злочин                                    Незакінчений злочин

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.62 Конституції України:

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

 • Що означає поняття «презумпція невинуватості»?
 • Як розглядається кримінальна справа?
 • Хто є учасниками судового процесу, які їх ролі?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Остап за порадою тренера, кожного вечора влаштовував вечірню пробіжку. Одного дня, пробігаючи повз парк, він був затриманий працівниками міліції, які звинуватили його в тому, що він не зупинився на їх вимогу і намагався втекти. Остапа було доставлено до відділку міліції.

А) Чи правомірними були дії міліції?

Б) Яких дій повинні дотримуватись правоохоронці при затриманні неповнолітніх?

В) Які функції міліції?

 

 

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, з якого віку можливе притягнення особи до кримінальної відповідальності:

А) з 14 років;

Б) з 15 років;

В) з 16 років;

Г) з 18 років.

 1. Що зайве в переліку стадій злочину:

А) задум злочину;

Б) готування до злочину;

В) закінчений злочин;

Г) замах на злочин.

3.Укажіть,в якому випадку скоєно адміністративне правопорушення:

А) Наталка,16 років, позаздривши однокласниці Світлані, що тій купили модну куртку, розмалювала нову річ чорним фломастером;

Б) Олег, 13 років, розважаючись, зателефонував в міліцію про те, що його школу заміновано;

В) 15 – річний Григорій побився з однокласником і наніс тому тілесних ушкоджень середньої тяжкості;

Г) Ніна, 17 років, була зупинена контролерами за безбілетний проїзд у тролейбусі.

 1. Закінчіть висловлювання: «Якщо злочин не доведено до кінця з причин, які не залежать від волі злочинця, він нестиме…»

А) часткову відповідальність;

Б) повну відповідальність;

В) моральну відповідальність;

Г) майнову відповідальність.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, які заходи впливу застосовуються до неповнолітніх згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення:

1.Попередження;

 1. Штраф;
 2. Догана або сувора догана;
 3. Адміністративний арешт;
 4. Зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого ;
 5. передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,3,4,5;

В) 1,3 ,5,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність кожного з учасників злочину з видом співучасті в злочині:

 1. Пособник;
 2. Виконавець;
 3. Підбурювач;
 4. Організатор

А) Максим У. вирішив пограбувати інкасаторську машину, запропонував своєму приятелю Степану А. ретельно розроблений план нападу на інкасаторів і доручив підібрати людей для його реалізації ;

Б) Степан А. за значну винагороду запропонував ІгорюТ. знайти вогнепальну зброю і форму працівників ДАІ, під видом яких вони збирались зупинити інкасаторську машину для пограбування. Він також знайшов Олександра В., який тільки недавно повернувся з місць позбавлення волі, для участі у пограбуванні.

В) Ігор знайшов для злочинної групи зброю і форму працівників ДАІ, отримав за це гроші і повідомив, що не буде особисто брати участь у пограбуванні;

Г) Олександр В. під видом працівника ДАІ зупинив інкасаторську машину, розстріляв водія і одного з інкасаторів і мішок з грошима доставив Максиму У.

Д) Микита С. став випадковим свідком злочину , але злякався і не повідомив про бачене в міліцію.

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Крайня необхідність – це…

Приклади ситуацій, які кваліфікуються як крайня необхідність.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Адміністративний проступок                                                     Злочин

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.50 Кримінального кодексу України:

Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину, і полягає у передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

 • Які основні завдання кримінального покарання?
 • Які види кримінального покарання ?
 • Які особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, чим ви можете їх пояснити?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Ірина з подругою поверталася з дискотеки. Недалеко від дому до дівчат підійшов молодик напідпитку і, погрожуючи ножем, примусив Ірину віддати йому золотий ланцюжок і сережки.

А) Який склад злочину?

Б)Які подальші дії повинні вчинити дівчата?

В) Напишіть позовну заяву від імені Ірини.

 

Тематична контрольна робота №7

Твоя подорож у світ юридичних професій

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, до кого потрібно звернутися жінці, яка хоче скласти заповіт:

А) до міліції;

Б) до нотаріуса;

В) до прокурора;

Г) до суду.

2.З якого віку дитина може звернутися до суду за захистом своїх прав у суді:

А) з 16 років;

Б) з 15 років;

В) з 14 років;

Г) з 17 років.

3.Укажіть, хто представляє державне обвинувачення у суді:

А) адвокат;

Б) суддя;

В) юристконсульт;

Г) прокурор.

 1. Визначте зайве в переліку підстав звернення до нотаріуса:

А) придбання земельної ділянки;

Б) купівля телевізора;

В) дарування автомобіля;

Г) складання заповіту.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, які ситуації потребують втручання міліції:

 1. Здійснено крадіжку;
 2. Автомобіль проїхав на червоне світло;

3.Батьки не дозволяють сину відвідувати дискотеки;

 1. Сусіди влаштовують гучні вечірки після 23годин;
 2. Біля багатоповерхового будинку два тижні не вивозять сміття;
 3. Мати примушує свого малолітнього сина жебракувати біля вокзалу.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 1,3,4,5;

В) 1,2 ,4,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між правоохоронним органом та його характеристикою:

1.Міліція

 1. Прокуратура;
 2. Нотаріат
 3. Адвокатура

А) добровільне професійне громадське об’єднання, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу;

Б) державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань ;

В) система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення;

Г) це державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України;

Д) самостійний централізований орган, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує захист від неправомірних посягань на суспільний та державний лад, права і свободи людини, а також основи демократичного устрою засобами та методами, що передбачені законом;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Слідчі – це…

Приклади ситуацій, які описують роботу слідчих і їх роль у досудовому розслідуванні кримінальних справ

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Адвокат                                                     Прокурор

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.3 Закону України «Про нотаріат»:

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

 • Яку роль відіграють нотаріуси у сучасному житті?
 • Як можна отримати професію нотаріуса?
 • Якими якостями, на вашу думку, повинні володіти люди цієї професії,чому?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Олега В. було затримано нарядом міліції біля стадіону, де після футбольного матчу фанати розпочали бійку. Коли наступного дня адвокат зустрівся з Олегом, юнак повідомив, що він не брав участі у правопорушенні, і був затриманий помилково. Коли адвокат запитав, звідки взялися синці на його обличчі, якщо він не брав участь у бійці, хлопець відповів, що синці – результат допиту у відділку міліції.

А) Що порадив адвокат Олегу? До кого звернутись?

 

Б) Який правоохоронний орган може захистити права затриманого?

В) Які правоохоронні органи ви знаєте?

 

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, до кого потрібно звернутися дівчині, яка загубила паспорт:

А) до міліції;

Б) до нотаріуса;

В) до прокурора;

Г) до суду.

2.Укажіть, з якого віку особа може стати суддею:

А) з 18 років;

Б) з 20 років;

В) з 21 року;

Г) з 25 років.

3.Укажіть, хто представляє захист у суді:

А) адвокат;

Б) суддя;

В) слідчий

Г) нотаріус.

 1. Визначте зайве в переліку функцій адвоката:

А) дає консультації та роз’яснення з юридичних питань;

Б) дає приписи про усунення очевидних порушень закону;

В) здійснює правове забезпечення підприємницької діяльності;

Г) складає заяви, скарги та інші документи правового характеру.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, які ситуації потребують нотаріальних дій:

1.Батьки дарують молодятам на весілля домашній кінотеатр;

 1. Вчителька просить оформити дозвіл батьків на екскурсійну поїздку їх доньки у Стокгольм ;
 2. Подружжя склало шлюбний договір;
 3. Наталія здала в оренду кіоск;

5.Громадянка М. заповіла свою колекцію картин музею;

6.Сергій і Юрій обмінялись планшетами.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 2,3,4,5;

В) 1,2 ,4,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між назвою підрозділу міліції і функціями, які на них покладені

 1. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх
 2. Державна автомобільна інспекція;
 3. Міліція громадської безпеки
 4. Транспортна міліція

А) супровід потягів, розслідування злочинів , скоєних на залізниці;

Б) проведення профілактичних бесід у навчальних закладах;

В) контроль за дотриманням правил дорожнього руху;

Г) патрулювання вулиць під час проведення демонстрацій;

Д) проведення судових експертиз;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Юристконсульти – це…

Приклади ситуацій, які описують роботу юрисконсультів , їх роль у діяльності підприємств .

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Слідчий                                                                   Суддя

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.2 Закону України «Про адвокатуру»:

Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката.

 • Яку роль відіграють адвокати у сучасному житті?
 • Які їх функції?
 • Якими якостями, на вашу думку, повинні володіти люди цієї професії,чому?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Галина П. в травні придбала посудомийну машину, а в червні вона зламалася. Власник магазину, до якого звернулася Галина, відмовив їй у гарантійному ремонті та поверненні грошей.

А) До кого потрібно звернутись Галині?

Б) Який шлях захисту своїх прав споживача порадить юрист?

В) Хто у нас у державі може надавати кваліфіковану юридичну допомогу?

 

Підсумкова контрольна робота

1 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

 1. Укажіть, яке право є природним і невідчужуваним:

А) право на громадянство;

Б) право на працю;

В) право на освіту;

Г) право на життя.

 1. Продовжте речення: З народження фізична особа :

А) має повну дієздатність;

Б) отримує усі політичні права;

В) стає учасником правовідносин;

Г) має повну деліктоздатність.

3.Яка освіта згідно Конституції України є загальнообов’язковою:

А) початкова;

Б)   базова середня освіта;

В) повна загальна середня освіта;

Г) професійно – технічна освіта.

 1. Визначте, який договір у сфері цивільно-правових відносин передбачає безоплатну односторонню передачу рухомого або нерухомого майна:

А) договір позики;

Б) договір обміну;

В) договір оренди;

Г) договір дарування.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Укажіть, хто згідно Конституції України має право законодавчої ініціативи :

 1. Міністр оборони;
 2. Генеральний прокурор;

3.Президент України;

 1. Народні депутати України;
 2. Кабінет Міністрів України;
 3. Національний Банк України.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 3,4,5,6;

В) 1,2 ,4,6;

Г)2,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між видом правопорушення і життєвою ситуацією:

 1. Кримінальне ;
 2. Адміністративне;
 3. Цивільно-правове;
 4. Дисциплінарне

А) неумисне пошкодження чужого майна;

Б) прогул ;

В) проїзд у автобусі без квитка;

Г) угон автомобіля;

Д) недотримання даного слова;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Конвенція прав дитини – це…

Приклади ситуацій, які свідчать про діяльність держав по захисту прав дітей.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Апатриди                                                   Біпатриди

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.23 Конституції України

Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством.

 • До якої групи прав людини відноситься право на вільний розвиток своєї особистості?
 • Що включає у себе це право?
 • Які ще права людини ви знаєте?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Сергій і Микола (15 років) цікавились автомобілями, часто допомагали сусіду Олегу ремонтувати його стареньку машину. Одного вечора, повертаючись з дня народження свого однокласника, де вони випили вина, хлопці вирішили трохи покататись на машині Олега, яка стояла біля під’їзду. Вони відкрити машину саморобним ключем, завели її і виїхали з двору, при цьому зачепили залізну огорожу і пошкодили машину. Злякавшись, хлопці втекли, але наступного дня до них завітала міліція.

А) Чи мав місце злочин? Які його ознаки?

Б) Які обтяжуючі та пом’якшуючі обставини він містить?

В) Чи настане відповідальність за нього?

 

Підсумкова контрольна робота

2 варіант

Завдання 1-4 передбачає вибір однієї правильної відповіді

1.Загальноприйнятні порядки, правила, які здавна існують у громадському житті — це:

А) корпоративні норми;

Б) соціальні норми;

В) правові норми;

Г) звичаї.

 1. Продовжте речення: носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є:

А) Президент України;

Б)Верховна Рада України;

В) народ;

Г)Голова Конституційного суду.

 1. Визначте характер дієздатності особи, яка досягла 14 років

А) може бути притягнутою до адміністративної відповідальності;

Б)   отримує право голосу на виборах;

В) з дозволу батьків може влаштуватись на роботу у вільний від навчання час;

Г) може зареєструватись приватним підприємцем.

 1. Визначте, які спадкоємці відносяться до першої серги спадкування за законом:

А) рідний дядько;

Б) батько;

В) рідна сестра;

Г) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше 5 років.

 1. Завдання передбачає вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді за сполученням цифр

Визначте випадки, у яких було скоєно злочин:

 1. Дівчина не поступилася місцем в автобусі ветерану праці;
 2. Лікар відмовився надати допомогу людині без постійного місця проживання і вона померла;
 3. Студент проїхав у електричці без квитка;
 4. 14-річний хлопець викрав гроші з сейфу в офісі свого брата;

5.17-річний юнак умисно підпалив сіновал свого сусіда, з яким посварився;

 1. Учні 11класу влаштували бійку і один з них отримав струс мозку.

А) 1,2 ,3;5;

Б) 2,4,5,6;

В) 1,2 ,4,6;

Г)1,4,5,6.

6.Завдання передбачає встановлення відповідності

Установіть відповідність між правами людина і громадянина та їхнім змістом

1.Особисті права;

 1. Соціально-економічні права;
 2. Політичні права;
 3. Культурні права

А) кожна людина має право на освіту;

Б) кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом;

В) кожна людина має право на свободу мирних зборів і об’єднань;

Г) кожна людина має невід’ємне право на життя;

Д) у випадку порушення прав людини, держави можуть застосовувати санкції щодо держави-порушника;

7.Завдання передбачає запис визначення та відповідного прикладу до нього.

Відпустка –це:

Приклади видів відпусток, їх продовжуваність.

8.Завдання передбачає запис трьох відмінностей між поняттями.

Упишіть у таблицю 3 відмінності між поняттями:

Договір куплі-продажу                           Договір оренди

 1. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями

Проаналізуйте ст.23 Кодексу про адміністративні правопорушення

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами

 • Які види адміністративних стягнень передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення?
 • Яка особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх?
 • Яка мета юридичної відповідальності?
 1. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями):

Повертаючись з театру пізно ввечері, Кирило побачив пожежу у кіоску, що знаходився поруч з його домом. Хлопець побачив, що часу викликати пожежників у нього немає, бо полум’я швидко поширювалось. Кирило розбив скло кіоску і швидко загасив пожежу .

А) Чи мав місце злочин?

Б)Чи настане відповідальність за розбите скло кіоску? Чому?

В) Що таке необхідна оборона і крайня необхідність?

 

 

 

Оставить комментарий

Gewoon het doen van deze eenvoudige wiskundige manipulatie, het is veilig om te zeggen dat er veel geld uit te geven aan de aanstaande bouw? Om op te http://zaborprofnastil.ru/de/Metallicheskie-zabory/Risunki-Na-Zabore-20-Foto-Oformleniyu-Ograzhdenij paar kleine gaatjes. Iedereen is bekend met het concept van groothandel prijs. En, als de omvang van de werkzaamheden is groot genoeg, we kunnen reke
Корисні посилання

logo-kolegium

logo-centr_ocinyvanya

logo-Ministerstvo_osviti

logo-Pedpresa