Дошка оголошень


В Україні стартував проект
"Долаємо прірву"
Харків у проекті.

Методичні розробки уроків правознавства (практичний курс) 9 клас


Уроки правознавства (практичний курс), 9клас.

 

 

РОЗДІЛ 2. ТИ ЛЮДИНА, ГРОМАДЯНИН, ОТЖЕ МАЄШ ПРАВА

УРОК 9. ЯКІ ПРАВА І СВОБОДИ МАЄ ЛЮДИНА

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати поняття «права і свободи людини»;
 • характеризувати види прав і свобод людини і наводити приклади;
 • називати міжнародні документи з прав людини і прав дитини та аналізувати зміст статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини;
 • висловлювати власні судження про значення прав людини і дитини.

 

 

План уроку

 1. Що таке права і свободи людини
 2. Які основні права і свободи проголошує Загальна декларація прав людини
 3. Що закріплює Конвенція ООН про права дитини

 

Обладнання

Папір, маркери, дошка, ілюстративні матеріали про Декларацію прав людини, про права дитини[1]

 

Орієнтовний план і методи проведення уроку

1.Вступна частина

Уявна екскурсія за малюнками про права людини – 3 хв., бесіда – 1-2 хв. або робота в парах з обговорення малюнку і тексту казки – 5-7 хв.

 1. Основна частина

Робота з текстом підручника, обговорення в загальному колі — 5-7 хв., індивідуальная робота з текстом підручника і обговорення в загальному колі – 5-6 хв., робота в малих групах (четвірках) – 12-15 хв., бесіда і робота в парах – 5-8 хв., інформація вчителя, робота з текстом і в парах – 7-10 хв.

 1. Заключна частина

Обговорення в загальному колі — 6 хв.

 

Варіанти організації діяльності учнів

 

1)Вступна частина

Урок можна розпочати з того, що запропонувати комусь з учнів провести уявну екскурсію по музею Прав людини (3 хв.), використовуючи заздалегідь приготовлені і викладені матеріали. Після «екскурсії» запитайте в учнів:

 • що таке права людини?
 • в яких документах вони викладені?

Ці знання мають бути у них з попередніх класів, насамперед, з курсу етики. Далі наголосіть, що в даному курсі вони познайомляться з правами людини, дитини більш ґрунтовно і цьому присвячений урок. Оголосіть тему та очікувані результати уроку.

Якщо в цій частині уроку ви працюєте із фрагментом казки Теодора Гейзеля «Слон і пушинка», то після відповідей учнів на наведені вище запитання, попросіть кількох учнів по черзі прочитати текст казки вголос, а обговорення питань до нього продовжити в парах. На цю роботу і складання переліку з 3 основних прав і свобод людини відводиться 3 хвилини. Після представлення 2-3 парами результатів роботи, можна представити учням тему й очікувані результати.

 

2)Основна частина

Запросіть учнів прочитати пункт 1 підручника і порівняти їхні судження з текстом підручника.

Після читання тексту вислухайте 2 – 3 учнів щодо порівняння їх думок з визначеннями

поняття «права людини» у підручнику. Під час обговорення важливо звернути увагу учнів на те, що поняття права і свободи не тотожні. Якщо в учнів виникнуть ускладнення, запропонуйте їм знайти в тексті, чим вони різняться.

Для закріплення розуміння поняття «право» у підручнику подано також завдання 2, підчас якого продовжується робота в парах. Їм пропонується обговорити:

Чи відрізняється за значенням слово «право» у таких судженнях:

 • право громадян на працю гарантовано конституцією;
 • укладення договору регламентується нормами цивільного права;
 • одним з предметів, що вивчають студенти є історія держави і права;
 • міліція – це правоохоронний орган;
 • в усьому світі існують організації із захисту прав людини – правозахисні.

В яких з них, на вашу думку, слово «право», має один і той самий смисл, чому?

 

Коментар

Висловлювання Значення слова право
право громадян на працю гарантовано конституцією
укладення договору регламентується нормами цивільного права
одним з предметів, що вивчають студенти є історія держави і права
міліція – це правоохоронний орган
в усьому світі існують організації із захисту прав людини – правозахисні

 

 

Запросіть учнів, індивідуально читаючи текст (3 хв.), виконати завдання 3:

Спираючись на текст підручника і статті документа, обговоріть у загальному колі: про що йдеться у статтях Загальної декларації прав людини? Коли у людини з’являються її права? Що означає «люди народжуються рівними у своїй гідності і правах»? Що означає непорушність прав людини?

Відведіть на обговорення цих запитань до 3-4 хв., зверніть увагу на розуміння учнями положень Декларації.

Для подальшої роботи об’єднайте учнів у малі групи (четвірки) для виконання завдання 4 підручника:

Протягом кількох хвилин по черзі називайте права і свободи людини, не повторюючись. Робіть відповідні помітки у зошиті. Підрахуйте, скільки прав і свобод ви назвали.

На цю частину завдання відведіть 3-4 хв. Потім дайте слово 2-м групам для того, щоб вони назвали права і свободи, які згадали. Записуйте їх на дошці та запросіть інші групи доповнити цей список.

Потім обговоріть цей список у загальному колі, визначаючи, в які групи можна об’єднати ці права і свободи. Визначені учнями групи прав також запишіть на дошці. (5-7 хв.)

       Далі запропонуйте учням прочитати пункт 2 до кінця (2-3 хв.) і порівняти результати колективної роботи, відображені на дошці, з текстом підручника. Коли учні завершать читання попросіть 1-2 учнів зробити відповідні порівняння та прокоментувати їх.

Під час цього обговорення слушно також запитати дітей, яким чином пов’язані дві важливі світові події: Друга світова війна і створення ООН? Чим відрізняються Міжнародні пакти від Декларації прав людини?

Опрацювання третього пункту плану розпочніть з обговорення учнями запитань: чи поширюються положення Загальної декларації прав людини та інших міжнародних документів на дітей? Чи потрібні дитині особливі права?

Потім запросіть учнів у парах продовжити виконання завдання 5:

            Виберіть із наведеного переліку те, що, на вашу думку, закріплено у міжнародних документах як права дитини:

 • перебувати в колі своєї сім’ї чи з тими людьми, які найкраще опікуватимуться ними;
 • дивитись мультфільми та розважатись цілий день;
 • мати достатню кількість харчів і питної води;
 • лягати спати незалежно від волі батьків;
 • не ходити до школи;
 • бути захищеними від заподіяння шкоди та жорстокого поводження;
 • висловлювати власні думки та збиратися з метою висловлювання своїх поглядів.

Свою думку обґрунтуйте.

Відведіть на цю роботу до 3-5 хв. Потім запросіть кількох учнів дуже коротко обґрунтувати свої відповіді (2-3 хв.).

Далі коротко розкажіть учням про історію створення Конвенції про права дитини та її основоположні характеристики (визначення дитини, рівність прав і т.п.) і запропонуйте їм опрацювати текст підручника, вміщений наприкінці пункту про основний зміст і перелік прав дитини для виконання завдання 6:

Усі положення Конвенції ООН про права дитини[2] умовно можна розділити на три групи: Provision — забезпечення; Protection — захист; Participation — участь. Працюючи в парах, проаналізуйте текст Конвенції з додатку до підручника та доберіть до кожної з цих груп відповідні приклади прав дитини.

На цю роботу і її обговорення відводиться 5 хвилин.

Поради дітям щодо захисту прав дітей можна прочитати уголос ланцюжком.

 

3)Заключна частина

На завершення уроку попросить учнів повернутись до казки, з якою працювали на початку уроку і відповісти на запитання:

як ви тепер розумієте, чому Хортон говорить: «Хай менша за око мурашки вона, все ж є особистість!»? Яким буде суспільство, якщо кожен і кожна погодяться з тим, що права людини дуже важливі? Чи може це бути здійснено?

При оцінюванні роботи учнів на уроці враховується активність під час виконання вправ, вміння чітко і конкретно висловлювати свої думки, працювати в парі.

Прокоментуйте домашнє завдання. Пропонуйте учням не більше ніж 2 із наданих у підручнику завдань:

 1. Подумайте і дайте відповідь: що таке права людини? Що таке свободи людини? Які групи прав людини вам відомі? Кого називають людиною? Які права дитини ви знаєте?
 2. Складіть «абетку прав і свобод людини», вишикувавши за літерами алфавіту права і свободи, що закріплені в ЗДПЛ. Зафіксуйте результат своєї роботи в зошиті.
 3. Виберіть на власний розсуд одну зі статей Конвенції ООН про права дитини і зобразіть малюнком зміст цієї статті. Покажіть свій малюнок класу і поясніть, як ви розумієте це право.
 4. Прочитайте статті 1–5 Конвенції ООН про права дитини. За змістом цих статей складіть план виступу перед молодшими школярами.

 

Урок №8

Тема 8. ЩО ТАКЕ ГРОМАДЯНСТВО

Після цього уроку учні зможуть:

 

 • розтлумачувати поняття «громадянство»;
 • розрізняти статус громадянина, іноземця, особи без громадянства;
 • називати підстави набуття й припинення громадянства України;
 • розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми;
 • оцінювати важливість та правове значення юридичного зв’язку людини і держави.

 

 

                                       План уроку

 1. Що означає бути громадянином держави
 2. Як набути громадянства України
 3. За яких підстав припиняється громадянство України

Обладнання:

Папір, маркери, дошка, текст Конституції України, паспорт громадянина України, свідоцтво про народження.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Бесіда з демонстрацією– 3 хв. Обговорення малюнку і тексту Казки – 3 хв.

 1. Основная частина

Складання « асоціативного куща » – 3хв. Складання схеми – 3 хв. Робота з текстом підручника– 4 хв., робота в парах – 3 хв.

Работа в малих групах -10 хв.

Робота в парах – 5 хв. Аналіз схеми – 3хв.

 1. Заключна частина

Обговорення в загальному колі-3 хв. Написання власного висновку – 3 хв., заповнення таблиці самооцювання – 2 хв.

Варіанти організації діяльності учнів:

 1. Вступна частина

На початку уроку вчитель просить підвестися громадян України. Після того, як діти встануть, він запитує, чим вони можуть довести, що вони дійсно громадяни. Де це записано?

Учні називають свідоцтво про народження. Вчитель демонструє дітям зразок цього документа, а також паспорт, закордонний паспорт, проїздний документ дитини (дитячий закордонний паспорт) і запитує у дітей: про що, на їх думку, піде мова на уроці і про що вони хотіли б дізнатись. Ці очікування вчитель коротко записує на дошці або на папері маркером, а потім просить порівняти з результатами уроку в підручнику. Завершуючи вступну частину уроку, діти в парах пригадують, що означає термін «громадянство» , читають уривок з книги «Пригоди Чіполліно» і відповідають на питання: що збирається зробити Чіполліно як чесний громадянин. Ця частина уроку розрахована на 5 хв.

 

Основна частина.

 

 1. Що означає бути громадянином держави

Вчитель пише на дошці слово «громадянин» і просить дітей назвати всі асоціації, пов’язані з цим словом. Всі думки дітей ретельно записуються. Це може виглядати, як «асоціативний кущ»:

 

 

 

 

Той, хто працює на благо держави;

Людина, яка має права і обов’язки;

Той, хто бере участь у виборах;             платник податків;

Житель країни;

Патріот;                                 той, хто захищає батьківщину;

 

Громадянин

 

Спираючись на ці асоціації, вчитель пропонує учням дати визначення поняттям «громадянин» і «громадянство», а потім порівняти їх з тим, яке наведено у підручнику.

 

Громадянство — стійкий правовий зв’язок людини з конкретною державою.

Для закріплення розуміння цього правового терміну можна запропонувати половині учнів класу скласти схему: «Держава — громадянам», а другій половині учнів — «Громадяни -державі» Презентувати результати цієї роботи можна зібрати методом «мозкового штурму».

Робота з текстом підручника організується вчителем навколо питань:

 • хто такі апатриди?
 • Хто такі біпатриди?
 • Що означає єдине громадянство?

На роботу з текстом і відповіді на питання відводиться 4 хв.

 

 1. Як набути громадянства України

Для опрацювання цього питання вчитель організує роботу в парах:

 • прочитати , яким чином можна набути громадянства України;
 • перевірити одне одного в парах, як засвоєна інформація. (5 хв)

Вчитель об’єднує дітей у малі групи для виконання завдання 3:

 

 

 

оберіть 2-3 ситуації, сформулюйте закінчення речень та поясніть підстави набуття громадянства України в кожній з них.

 1. Семирічний Вася народився в сімї громадян України. Одного разу він запитав у вчительки: «Маріє Іванівно, у мене ж нема паспорта, то що — я не громадянин України?» Вчителька відповіла …(Згідно закону , дитина, народжена в сім’ї громадян України, має громадянство України)
 2. Громадянин Естонії звернувся до Президента України з проханням надати йому громадянство України й отримав відповідь, що, згідно з законодавством України…( прийняття до громадянства відбувається за умов: проживання на території України протягом п’яти років, знання державної мови, визнання й виконання Конституції та законів України, обов’язок вийти з попереднього громадянства.)

 1. Колишня громадянка України після семи років проживання в Ізраїлі повернулась в Україну. Комісія при Президенті з питань громадянства задовольнила її прохання й вона …(була поновлена у громадянстві)
 2. У пари апатридів, які проживають в Україні, народилась дитина. Батьки збентежені — невже й їхня дитина залишатиметься особою без громадянства, аж доки вони не набудуть громадянства України. Юрист їм відповів …(діти, народжені на території України отримують громадянство )
 3. Мойсеєнко Валентина — громадянка України, народила двох дівчаток. Батько дітей — громадянин Сирії Аль Махмед постійно проживає в Україні. Він впевнений, що його доньки стануть громадянками …(України, бо вони народжені на території України)
 4. Під час відвідування батьків, які проживають у Білорусі, у громадян України Іваненків народилася донька. Вони вважають її громадянкою … (України, тому що вони, батьки, — громадяни України)
 5. Хлопчика Петрика у пологовому будинку покинула мати — громадянка Молдови. Хлопчик виховувався в Будинку дитини. У віці трьох років його усиновило подружжя — громадяни України. В новому свідоцтві про народження вони записали, що він є громадянином …(України, бо за фактом усиновлення громадянами України, дитина теж набуває громадянства України)

 

На роботу в групах і презентацію результатів відводиться 10 хвилин.

 1. За яких підстав припиняється громадянство України

Вчитель задає питання:

 • чи можна позбавити людину громадянства? Пригадайте права людини.

Вчитель, ще раз підкреслює, що не можна позбавити громадянства, а припинити – можна.

Разом з вчителем діти розглядають схему в підручнику: «Припинення громадянства». Достатньо прокоментувати схему і відповісти на запитання учнів, якщо вони з’являться.

Для закріплення отриманих знань в парах діти виконують завдання 5, в якому потрібно обрати одну з двох ситуацій, проаналізувати її і оцінити результати роботи одне одного. Оскільки ситуації можуть викликати труднощі у дітей, вчитель повинен бути готовим пояснити їх.

 1. До виборчої дільниці завітала Наталя Сорока й забажала проголосувати. Однак виявилось, що вона досі має паспорт громадянки СРСР (держави, яка перестала існувати у 1991 році) й не набула громадянства України.

     Чи має Наталя право голосу? Відповідь обґрунтуйте.

 

Відповідь: Наталія Сорока не отримає бюлетеня для голосування, оскільки фактично не є громадянкою України. Їй потрібно звернутися з заявою про поновлення в громадянстві України.

 1. Громадянин України Григорій Терещенко у 65-річному віці виїхав на постійне місце проживання до Польщі. Там він звернувся до органів влади з проханням нарахувати йому пенсію на підставі його тридцятирічного трудового стажу в Україні.

     Чи мав він на це право? Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь

Заключна частина.

Вчитель пропонує повернутись до фрагменту казки Джанні Родарі. В якому значенні вживає термін «громадянин» Чіполліно? Визначить, Чіполлоне — батько Чіполліно — є підданим чи громадянином казкової держави. Чим відрізняються ці терміни?

— Погляньте на очікувані результати уроку і назвіть, що , на вашу думку, повністю досягнені.

- Про що вам хотілось би дізнатись більше?

На завершення уроку пропонується виконати письмове завдання:

Сформулюйте та запишіть короткий висновок про те, яке значення для людини має наявність у неї громадянства. За потреби скористайтесь статтею 25 Конституції України.

Якщо діти люблять працювати з тестами, за бажанням можна запропонувати наступні запитання:

 1. Установіть відповідність між правовим поняттям і визначенням.
 1. Апатриди
 2. Громадяни

А) особи, які люблять свою державу;

Б) особи без громадянства;

В) особи, пов’язані з певною державою взаємними правами і обов’язками.

 1. 1. Іноземці.
 2. Біпатриди.

А)особи, які мають подвійне громадянство;

Б) громадяни інших держав;

В) громадяни, які проживають в іншій країні.

Учні, які розв’язували тести ,мають пояснити, чому саме такі відповіді вони обрали.

Для само оцінювання можна запропонувати заповнити таблицю, виставивши бали у відповідності: « дуже добре» — 2 бали; «добре» — 1 бал, «не можу» — 0 .

 

Я можу назвати документи, які підтверджують громадянство
Я можу дати визначення поняттю «громадянство»
Я можу пояснити, що означає єдине громадянство.
Я можу перелічити обставини набуття громадянства України
Я можу розповісти, в яких випадках припиняється громадянство України
Я можу дати власну оцінку значення громадянства для людини

 

 

 

Домашнє завдання.

Оберіть одне з запропонованих у підручнику завдань:

 1. Подумайте і дайте відповідь: що таке громадянство? Чим відрізняються апатриди від біпатридів? Які підстави набуття громадянства в Україні? Які підстави припинення громадянства в Україні?
 2. Дайте письмову відповідь на запитання: Чи використовували ви коли-небудь своє свідоцтво про народження і як? Навіщо вам потрібно отримувати паспорт, якщо ви вже маєте свідоцтво про народження?
 3. Знайдіть у тексті розділу ІІ Конституції України ті статті, які починаються зі словосполучень «кожна людина має право», «кожному гарантується», «усі мають право», «ніхто не може зазнавати» і ті, в яких вживаються слова «громадяни мають право», «громадяни користуються», «громадянам гарантується». Чим відрізняються ці статті? Чому розділ ІІ Конституції України називається «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

 

Урок №9

ЯКІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ МАЮТЬ

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ

 

 

Після цього уроку учні зможуть:

 • називати основні права і свободи людини та громадянина;
 • коментувати статті ІІ розділу Конституції України, пояснюючи юридичний зміст конституційних прав та свобод людини і громадянина;
 • описувати конституційні обов’язки громадян України;
 • аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина;
 • оцінювати важливість конституційних прав , свобод і обов’язків для громадянина і держави.

 

 

                                       План уроку

 1. Якими є конституційні права і свободи людини і громадянина
 2. Які основні обов’язки громадян закріплює Конституція України

 

Обладнання:

Папір, маркери, дошка, тексти Конституції України.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Работа в парах , обговорення малюнку і тексту Казки – 3 хв., бесіда за результатами виконання домашнього завдання – 4 хв.

 1. Основная частина

Опрацювання правового документу, заповнення таблиці –6 хв. Робота з текстом підручника–3 хв., робота в парах, аналіз правової ситуації – 4хв., коментоване читання підручника – 3хв., підготовка і проведення дискусії у великому колі – 15 хв.,

 1. Заключна частина

Обговорення в загальному колі- 4 хв., метод «незакінчене речення» — 3хв.

 

Варіанти організації діяльності учнів:

 1. Вступна частина

Урок починається з читання уголос Казки Василя Сухомлинського .

Вчитель пропонує учням в парах протягом 3 хвилин обговорити наступні питання:

— у чому полягає головна думка (мораль) цієї казки?

— Як ви розумієте висновок Садівника: «Той, кого заставляють працювати хомут і батіг, не може бачити майбутнього»?

— Як тема нашого уроку пов’язана з головною думкою казки?

Вчитель звертає увагу дітей на очікувані результати уроку і просить підвестись тих, хто обрав для виконання вдома завдання 3:

Знайдіть у тексті розділу ІІ Конституції України ті статті, які починаються зі словосполучень «кожна людина має право», «кожному гарантується», «усі мають право», «ніхто не може зазнавати» і ті, в яких вживаються слова «громадяни мають право», «громадяни користуються», «громадянам гарантується». Чим відрізняються ці статті? Чому розділ ІІ Конституції України називається «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

 • Які враження залишила у вас робота з текстом Конституції?
 • Чи є щось спільне у змісті другого розділу Конституції України і тексті Загальної декларації прав людини?

 

 

Основна частина.

 1. Якими є кон ституційні права і свободи людини і громадянина .

 

Опрацювання нової теми починається з практичної роботи з текстом Конституції України. Учні в парах заповнюють таблицю:

 

Права і свободи людини Статті Конституції України
Громадянські (особисті) Ст..23, 27 — 33
Політичні Ст..34 — 40
Економічні Ст..41 — 44
Соціальні Ст.. 45 — 49
Культурні Ст..50, 53, 54

 

На роботу з таблицею потрібно не менше 5 – 6 хв

Обговорення результатів роботи проводиться в загальному колі:

- яких прав і свобод людини найбільше? Чому?

- чому права і свободи людини ,закріплені в Конституції України , називаються основними?

Вчитель запрошує дітей продовжити роботу в парах , обговорити ситуацію та записати відповідь у зошит:

готуючись до уроку, Сергій прочитав кілька статей ІІ розділу Конституції України й помітив, що у статті 27 записано: «Кожна людина має невід’ємне право на життя», а у статті 39 — «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї…» Він звернувся до своєї однокласниці Марії із запитанням: Чому в одних статтях мова йде про кожну людину, а в інших — тільки про громадян?

     Як ви думаєте, що відповіла Марійка Сергійкові?

Діти мають відповісти, що Марійка могла б сказати так: політичні права стосуються тільки громадян, а всі інші – права кожної людини, тому так і сформульовано ці статті в тексті Конституції. На цю роботу треба відвести 3 хв.

 1. Які основні обов’язки громадян закріплює Конституція України

Вчитель звертає увагу учнів , що існує нерозривний зв’язок прав і обов’язків.

 • Як ви думаєте, в чому полягає цей зв’язок?
 • Що таке обов’язки?
 • Які обов’язки громадян України ви знаєте?

 

Для того, щоб перевірити правильність відповідей, вчитель пропонує прочитати ст.. 65 – 68 і обговорити у загальному колі :

 • як ви гадаєте, чому перелік конституційних обов’язків набагато менший, ніж перелік прав і свобод громадян в Україні?
 • В чому значення конституційних обов’язків?

— Як своїми словами ви можете пере формулювати визначення конституційних обов’язків , наведене у підручнику.

Підготовка і проведення дискусії зі справи «Чи служитиме Василь в армії» потребує точного слідування інструкції в підручнику:

1) Прочитайте справу «Чи служитиме Василь в армії» і положення нормативно-правових актів та викладіть сусіду або сусідці по парті основні факти справи так, ніби він чи вона нічого не знають про зміст справи. Вам допоможуть питання схеми аналізу правової ситуації*.

2)Обговоріть у загальному колі: якими є конституційні права і обов’язки Василя, як вирішиться ця ситуація? Уважно ознайомтесь з нормативно – правовими документами, які регулюють ситуацію.

3) Подумайте і обговоріть у парах: чи потребує змін законодавство щодо альтернативної служби. Сформулюйте по три аргументи «за» і «проти» позиції, яку ви обрали.

4) Проведіть загальнокласну дискусію* з поставленого питання.

Важливо, щоб перед дискусією учні повторили правила участі в дискусії та критерії оцінки участі в ній, наведені у додатку до підручника.

Глибина дискусії означає, що учасники вільно володіють основною інформацією з проблеми, наводять багато фактів, прикладів, цитують або переказують закони, що регулюють ситуацію, посилаються на інші джерела інформації.

Наявність протилежних позицій, вміння надавати міцну аргументацію, використовувати контраргументи, толерантно ставитись до будь – якої думки.

Культура дискутування — важлива складова. Добре, якщо правила культури дискусії будуть написані на плакаті і вивішені в класі.

Активність учасників – можливість вислухати якомога більше думок, ідей, суджень, тому цінним є участь значної частини класу в дискусії.

На саму дискусію відводиться 10 хвилин.

Основні висновки дискусії в даному випадку мають бути такі: за діючими законами Василь повинен служити в армії, тому обговоренню підлягає проблема необхідності зміни законодавства щодо альтернативної служби, а також конфлікт цінностей – захист Вітчизни і свобода думки і переконань.

Після завершення дискусії проведіть обговорення у великому колі:

— які висновки про дотримання конституційних обов’язків і реалізацію своїх прав ви можете зробити, спираючись на результати дискусії?

— як ви оцінюєте дискусію в загальному колі?

 1. Заключна частина

Вчитель пропонує дітям повернутися до казки Василя Сухомлинського «Віл і Садовник» та визначити ,як пов’язана казка з темою уроку і сформулювати власний висновок про важливість реалізації громадянином конституційних прав та свобод і виконання обов’язків.

Можна запропонувати продовжити речення:

 • Для мене права і свободи це…
 • Поняття «конституційні обов’язки» для мене означає…
 • Цінність цього уроку для мене в тому, що…

 

 

Домашнє завдання.

Оберіть два з запропонованих у підручнику завдань:

 

 1. Подумайте і дайте відповідь: Які права називають конституційними? Які конституційні права громадян України вам відомі? Які конституційні обов’язки вам відомі? Чи є конституційні обов’язки обмеженням ваших прав?
 2. Напишіть коротке есе з питання: чи є, на ваш погляд, обов’язки обмеженням ваших прав? Чому?
 3. Поміркуйте, чому Конституція України містить такий невеликий перелік обов’язків людини і громадянина.
 4. Як ви розумієте положення статті 22 Конституції України: «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод»?

 

Тема 10 (два урока). ЯК ГРОМАДЯНИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЖИТТІ

ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

 

Після вивчення цієї теми учні зможуть:

 • розповідати про способи впливу громадян на політику демократичної держави та форми їхньої участі у суспільному житті;
 • розтлумачувати поняття «самоврядування»;
 • оцінювати важливість участі громадян у вирішенні загальнодержавних питань та проблем життя громади;
 • розповідати про діяльність дитячих і громадських організацій в Україні;
 • моделювати демократичні процедури прийняття колективних рішень;
 • висловлювати власну позицію щодо громадянської активності особи

 

План уроків

 1. Як громадяни впливають на політику держави
 2. Що таке самоврядування
 3. Чи будуватимуть через селище кільцеву дорогу
 4. Як створюються і діють громадські об’єднання та молодіжні і дитячі організації

 

Обладнання:

Великі аркуші паперу, аркуші А-4, маркери, дошка

 

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Мотивуючи діяльність учнів, фрагментом казки з підручника або запитайте їх:

 • чи можуть громадяни України впливати на політику держави,
 • що для них означає слово «Самоврядування»,
 • де, в яких шкільних предметах вони з ним зустрілись,
 • про яку діяльність органів самоврядування вони можуть розповісти.

Представте учням тему і результати уроку. (3-5 хв.)

 

2.Основная частина

Розпочинаючи основну частину уроку, запросіть учнів обговоріть у парах: чи відрізняється за значенням слово «демократичний» у таких словосполученнях:

      демократичний одяг;

      демократичні вибори;

      демократичні процедури;

      демократичний політичний режим;

      демократичний стиль життя.

У загальному колі обговоріть, що таке демократія. Зберіть усі можливі варіанти визначення цього терміна та узагальніть їх.

Потім запропонуйте їм прочитати текст про право на участь у державному управлінні і подумати, які з наведених форм впливу на політику держави та активності громадян здаються вам найефективнішими, пояснити свою думку та обґрунтувати прикладами з життя.

Запросіть учнів до роботи в малих групах з наведеними ситуаціями. Вони мають визначити, про яке право або права громадян йдеться у кожній із ситуацій, та підтвердити свою думку відповідними статтями розділу ІІ Конституції України. (5 хв.)

 1. У день голосування громадянин Микита Чайченко завітав до виборчої дільниці та віддав свій голос за кандидата у депутати від однієї з партій.

(відповідь:

 1. Центральна виборча комісія оприлюднила результати консультативного референдуму щодо двопалатного парламенту: «за» висловилися 68 відсотків виборців, які взяли участь у референдумі.

(відповідь:

 1. Мешканці селища Лугове обрали Світлану Марочко головою селищної ради.

(відповідь:

 1. Мешканці центральної вулиці містечка звернулися до органів місцевого самоврядування з пропозицією провести місцевий референдум щодо перейменування їхньої вулиці у «Паркову».

(відповідь:

 1. За результатами конкурсного відбору Олексій Петренко був призначений на посаду директора департаменту одного з міністерств.

(відповідь:

 1. Громадяни міста Калинівка провели на центральному майдані мітинг проти будівництва на околиці міста сміттєпереробного підприємства.

(відповідь:

Запропонуйте групам представити результати власної роботи класу методом „Коло ідей”, та взаємно прокоментувати (5 хв.).

Продовжуючи урок, організуйте роботу учнів з правовою ситуацією „Чи будуватимуть через селище кільцеву дорогу”:

Мешканці Урожайного дуже пишалися тим, що їх затишне зелене селище розташоване лише у 30 км від столиці. Аж раптом в один день їхнє життя змінилося: урядом було прийнято рішення про будівництво столичної об’їзної кільцевої дороги, яка має пролягти через Урожайне, поділивши його навпіл.

Мешканці селища були одностайні у своєму проханні — віддалити дорогу від Урожайного. Однак влада навіть не вислухала групу громадян, які приїхали до столиці, щоб вирішити це питання.

Тоді селищна рада організувала й провела місцевий референдум. Мешканці Урожайного знову були одностайними: 99% проголосувало за віддалення кільцевої дороги.

Активісти громадської організації «З віддалення дороги від Урожайного», що нещодавно виникла, у своєму зверненні до влади заявили: мешканці не проти дороги, вони розуміють проблеми з транзитним транспортом у столиці, однак для збереження їх затишного селища вимагають розглянути інший проект будівництва, наприклад підземного тунелю. Занепокоєні й екологи, адже селище опиниться в «газовому котлі», а рівень забруднення навколишнього середовища в селищі зросте у 5–7 разів!

Голова селищної ради Урожайного заявив: «Територіальна громада тест на громадянську зрілість склала, справа за тим, — чи почують нас у парламенті…».

Алгоритм діяльності учнів може бути приблизно таким:

 • опанування інформацією про самоврядування (на основі статей Конституції 7, 140, 141 і статті 26 «Про місцеве самоврядування в Україні» або з тексту підручнику;
 • аналіз ситуації за схемою аналізу правової ситуації (див. додаток до посібника). Головним є виявити, у чому полягає конфлікт ситуації, і хто має брати участь у її розв’язанні;
 • обговорення у малій групі запитань:

1)Які органи місцевого самоврядування існують в Урожайному та які в них повноваження?

відповідь

            2)Що обмежує впливовість органів місцевого самоврядування у цій ситуації?

   відповідь

3)Які дії реалізували мешканці селища для розв’язання ситуації і які наслідки вони мали?

   відповідь

            4)Що потрібно зробити, щоб вона була розв’язана? Щоб ви б порадили мешканцям Урожайного?

   відповідь

 • обговорення результатів роботи груп у загальному колі (бажано обговорити результати роботи груп по черзі, враховуючи, що 1,2,3 запитання є репродуктивно перетворюючими). А з приводу 4-того запитання бажано вислухати всі команди і порівняти їхні точки зору.

 

Підсумкова частина

Підведіть підсумки уроку за запитаннями:

Які нові знання ви отримали на уроці?

Про що ви хотіли б дізнатись більше?

Як те, що ви сьогодні обговорювали, пов’язане з вашою роллю громадянина України?

Які думки, почуття викликала у вас ця тема?

Ви можете запропонувати учням як домашнє завдання:

 1. Подумайте і дайте відповідь: у чому полягає право громадян на участь у державному управлінні? Що означає право громадян збиратися мирно без зброї? Що називають територіальною громадою? Що таке місцеве самоврядування? Які права сприяють активності громадян України у суспільному житті?
 2. Пригадайте або знайдіть у ЗМІ ситуацію, коли громадяни, зібравшись разом, намагалися вирішити те чи те питання. Чи вдалося їм це зробити? Чому?
 3. Чи погоджуєтесь ви з тим, як кажуть у народі: люди не звертаються до влади у двох випадках: тоді, коли все добре, і тоді, коли вони їй не довіряють. Думку обґрунтуйте.

Прокоментуйте домашнє завдання, запропонувавши учням вибір, що саме вони мають зробити вдома. Пам’ятайте, що всі завдання виконати не можна.

 

РОЗДІЛ 2.

Урок №11

 

ЧИ ВАЖЛИВО ДЛЯ МЕНЕ ПРАВО НА ОСВІТУ

 

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати юридичний зміст права на освіту в Україні та висловлювати судження щодо його важливості для людини
 • називати учасників навчально-виховного процесу, описувати, використовуючи положення нормативних актів, їх окремі права та обов’язки та розв’язувати відповідні правові ситуації
 • досліджувати демократичні процеси у житті навчального закладу, функціонування органів учнівського самоврядування

 

 

                                       План уроку

. Який зміст права на освіту в Україні

 1. Якими є права та обов’язки учнів, вчителів і батьків
 2. Демократія у шкільному житті

Обладнання:

Папір, маркери, дошка, тексти Конституції України.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Технологія «Тільки одна хвилина» або обговорення малюнку і тексту Казки – 5 хв..

 1. Основная частина

Обговорення у загальному колі – 3 хв .Опрацювання правового документу –5 хв. Робота з текстом підручника–3 хв., розігрування ситуації в ролях – 3 хв. аналіз правової ситуації – 4хв., робота з текстом підручника – 4 хв., робота у малих групах – 10 хв., обговорення у великому колі – 3 хв.,

 1. Заключна частина

Усна чи письмова відповідь на питання – 5хв.

Варіанти організації діяльності учнів:

 1. Вступна частина

Запропонуйте учням взяти участь у конкурсі ораторів «одна хвилина про освіту» , 3 – 4 учні чи учениці протягом хвилини мають виголосити промову про роль освіти в житті людини. Переможця можна визначити по гучності аплодисментів, якими слухачі нагороджують найцікавішу, найзмістовнішу промову.

Для мотивації також можна використати уривок з казки Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо», прочитавши його , запропонуйте питання:

 • Яку велику правду повідав Цвіркун та що відповідає Піноккіо?
 • Чому Цвіркунові шкода Піноккіо?
 • Яку людину можна назвати освіченою?
 • Як тема уроку пов’язана з цим фрагментом казки.

«— Я не піду, — заперечив Цвіркун, — перш, ніж не скажу тобі велику правду.

— Говори велику правду, лише скоріше. — Горе дітям, які повстають проти своїх батьків і покидають по непорозумінню своєму отчий дім! Погано їм буде на світі, і вони рано чи пізно гірко пошкодують про це.— Я, в усякому разі, знаю, що вже завтра удосвіта мене тут не буде. Якщо я залишуся, мені доведеться жити так само нудно, як й усім іншим дітям: мене випроводять до школи, змусять вчитися, хочу я цього чи ні. А… у мене немає ані найменшого бажання вчитися. Набагато приємніше бігати за метеликами, лазити по деревах й красти з гнізд пташенят.   —       Бідолашний дурнику! То хіба ти не розумієш, що так ти перетворишся на справжнісінького віслюка й ніхто тебе ані в гріш не ставитиме?.. А якщо тобі не до вподоби ходити до школи, то чом би не навчитися якому-небудь ремеслу і чесно заробляти свій хліб? Після обговорення запропонованих питань ознайомте учнів з очікуваними результатами уроку.

 

Основна частина.

 1. Який зміст права на освіту в Україні

Проведіть обговорення у загальному колі за питаннями:

 1. Що для вас особисто значить освіта?
 2. Чи співпадають терміни «освіта» і «навчання»? Якщо ні, то як вони співвідносяться?
 3. Який рівень освіти ви вважаєте для себе достатнім?

Вислухавши відповіді, запитайте, якого права людини стосується тема уроку. Діти скажуть, що мова йде про право на освіту. Зверніть увагу учнів на те, що у нашій державі реалізації цього права приділяється велика увага.

Обєднайте учнів у пари і запросіть їх прочитати статтю 53 Конституції України ,виписати положення про обов’язковий рівень, принципи та гарантії освіти. На цю роботу відведіть 5 хвилин. Виконавши роботу в зошиті, пара представляє результати своєї роботи іншій парі та порівнює їх. За бажанням 2 – 3 пари озвучують свої наробки.

Результати роботи можуть виглядати так:

Обов’язків рівень освіти – середня освіта;

Принципи освіти в Україні:

— рівність;

-обовязковість середньої освіти;

— доступність і безоплатність освіти у державних та комунальних навчальних закладах;

Гарантії освіти: можливість навчання на рідній мові для національних меншин згідно закону.

В загальному колі варто обговорити наступні питання: які типи навчальних закладів надають середню освіту? Які навчальні заклади є у нашому регіоні? До якого типу належить наш навчальний заклад?

Запропонуйте дітям проаналізувати правову ситуацію, яку розіграють учні класу. Діючими особами сценки будуть: Марійка, її класний керівник Надія Митрофанівна, мама і тато Марійки. Щоб діти змогли якнайкраще виконати свої ролі, можна на перерві перед уроком чотирьом дітям з артистичними здібностями повідомити про це завдання, щоб вони могли розподілити ролі і підготуватись до сценки розмови класного керівника з родиною Марійки.

Неповнолітня няня

Марійка живе в невеличкому селищі на Закарпатті. Їй чотирнадцять років, вона закінчила дев’ять класів. У родині Марійки ще троє дітей — трирічна Настя та двоє півторарічних близнюків – Володя і Вадим. Батько дівчини — водій міжнародного автобусного маршруту. Однак його заробітку не вистачає для утримання сім’ї, тому мама Марійки з серпня працює на фермі зоотехніком. Батьки Марійки вирішили, що дочка не відвідуватиме 10-й клас, а доглядатиме сестричку і братиків та поратиметься по господарству.

Класний керівник Надія Митрофанівна відвідала родину Марійки. У розмові з нею батьки повідомили, що хисту, особливих здібностей та бажання вчитись у Марійки немає, а здобути освіту вона може в будь-якому віці, якщо сама цього забажає. Батьки додали, що дочка не сумує за однокласниками та вчителями, з якими почасти у неї виникали конфлікти, а вдома потрібні няня та робочі руки. Й хоча хатня робота теж не дуже до вподоби Марійці, а ось братиків і сестричку вона дуже любить і турботливо доглядає.

 

Після перегляду сценки, об’єднайте дітей у групи, запропонувавши завдання:

проаналізуйте розіграну ситуацію та положення законодавства про освіту, наведені у підручнику, і підготуйте аргументовані відповіді на запитання:

— У чому суть конфлікту?

— Хто є його учасниками?

— Якими є інтереси учасників ситуації?

— Якими положеннями законодавства врегульовується ситуація?

— Які способи вирішення ситуації ви можете запропонувати її учасникам?

Важливо, щоб діти запропонували Марійці скористатись можливістю обирати будь – яку форму навчання, в тому числі заочну або вечірню, щоб отримати обов’язкову середню освіту і допомогти своїм батькам.

 1. Якими є права та обов’язки учнів, вчителів і батьків

Організуйте обговорення у загальному колі питання: що означає словосполучення «навчально-виховний процес»? Хто є його учасниками? Якими є їхні права та обов’язки?

Для того, щоб порівняти відповіді з текстом посібника, запропонуйте учням прочитати відповідний пункт, звертаючи увагу на права та обов’язки учасників навчально – виховного процесу. На роботу з текстом посібника відведіть не більше 3 – 4 хвилин. Запитайте, що нового вони дізналися з тексту.

3.Демократія у шкільному житті

 

Переходячи до наступного пункту плану уроку, запитайте учнів, чи є у школі учнівське самоврядування, хто з учнів класу представляє інтереси класного колективу у ньому, яку роль цей орган відіграє у житті навчального закладу. Якщо у школі не створено такого органу, запросіть учнів розом з учнями Добропільської школи, про яку йде мова у правовій ситуації, обговорити , як це можна зробити.

Ситуація:

Уявіть , що у невеличкому місті Доброполі 1 вересня відкрито нову школу. Учні 9-го класу вирішили створити органи учнівського самоврядування. Допоможіть їм у цій справі.

Об’єднайте дітей у групи і дайте наступні завдання:

     1) Складіть перелік органів учнівського самоврядування з коротким описом їх повноважень.

2) Визначить спосіб утворення того чи іншого органу – обрання, призначення чи жеребкування.

Представте результати своєї роботи класові.

Обговоріть питання: чи важлива для учнів можливість впливати на життя школи, класу? Якими якостями мають бути наділені ті, кого обирають до органів учнівського самоврядування?

На цю роботу потрібно виділити не менше 8 – 10 хвилин.

Після того, як групи коротко представили результати своєї роботи, запитайте учнів, що вони тепер думають про роль органів учнівського самоврядування у сучасній школі.

Заключна частина

Підводячи підсумок уроку, запросіть дітей відповісти на питання: чи погоджуєтесь ви з думкою Цвіркуна, що Піноккіо перетвориться на віслюка, якщо не ходитиме до школи.

Як би ви сьогодні спробували переконати свого ровесника у необхідності отримання освіти?

Учням, які люблять відповідати на питання не усно, а письмово, запропонуйте записати власні висновки про важливість освіти для людини, необхідність забезпечення її високого рівня для суспільства, держави.

Оцініть роботу учнів на уроці, враховуючи активність на всіх етапах уроку.

Прокоментуйте домашнє завдання.

 

 

 

Урок 12.

 

ПЕРЕВІРТЕ ЧОГО НАВЧИЛИСЯ, ОПАНОВУЮЧИ РОЗДІЛ

«ТИ — ЛЮДИНА, ЗНАЧИТЬ МАЄШ ПРАВА»

Після цього уроку учні зможуть:

 

 • називати основні права і свободи людини та громадянина;
 • коментувати статті Конституції України, пояснюючи юридичний зміст конституційних прав та описувати конституційні обов’язки громадян України;
 • перевірити рівень засвоєння теми , виконуючи тестові завдання різного рівня;
 • аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав і свобод людини.

Обладнання:

Тексти тестових завдань, тексти Конституції України.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

Для тематичного контролю рівня знань учнів запропонуйте дітям завдання з посібника або тести .

Варіант 1

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь

 1. Укажіть неправильне твердження щодо поняття «конституція».

А) це основний закон держави;

Б) містить окремий розділ, присвячений правам людини;

В) перелік прав, передбачених Конституцією, є вичерпним;

Г) обов’язки тісно пов’язані з правами та свободами.

 

 1. Укажіть, що є конституційним обов’язком.

А) брати участь у виборах;

Б) не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині;

В) брати участь у референдумах;

Г) підприємницька діяльність, не заборонена законом.

 

 1. Закінчіть висловлювання: «Право на альтернативну службу мають…».

А) усі громадяни України;

Б) пацифісти;

В) істинно віруючі громадяни, що належать до діючих згідно із законодавством релігійних організацій, віровчення яких забороняє користування зброєю;

Г) громадяни, які регулярно відвідують церкву.

 

 1. Укажіть, що не належить до компетенції місцевих рад.

А) установлення правил щодо благоустрою території;

Б) забезпечення порядку торгівлі на ринках;

В) дотримання чистоти й порядку в населеному пункті;

Г) призов до лав Збройних Сил України.

 

 1. Укажіть, хто може бути членом дитячих громадських організацій.

А) громадяни від 6 до 18 років;

Б) діти від 6 до 15 років;

В) діти від 14 до 18 років;

Г) громадяни від 16 до 18 років.

 

 1. Укажіть, що означає в перекладі з грецької термін «політика».

А) керівництво;

Б) верхівка держави;

В) державна діяльність;

Г) управління людьми.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть УСІ правильні відповіді із запропонованих.

 1. Укажіть, які організації не належать до громадських:

А) шкільна організація «Козачата»;

Б) «Учителі за демократію і партнерство»;

В) Студентський союз;

Г) партія «Наша Україна»;

Д) Комітет солдатських матерів;

Е) Партія зелених;

Ж) Союз композиторів України.

 

У завданні 8 намалюйте схему.

 1. Схематично відтворіть систему освітніх закладів України.

.

 1. Назвіть різновид виконання загального військового обов’язку, який надається істинно віруючим громадянам, що належать до релігійних організацій, віровчення яких забороняє користування зброєю.

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 1,5 бала)

Завдання 10–11 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 1. Установіть відповідність між конституційним правом і ситуацією, в якій воно реалізується.
 2. Обирати й бути обраним.
 3. Збиратися мирно, без зброї

А) мешканці селища Озерне обрали Володимира Опришка головою селищної ради;

Б) студент Яків Різник організував пікет біля міськради з вимогою залишити студентські пільги на проїзд;

В) мешканці села Червоне написали лист Президенту України;

 1. Установіть відповідність між суб’єктами права та їхніми правами згідно із Законом України «Про освіту».
 2. Батьки.
 3. Учителі.
 4. Учні.

 

А) брати участь у предметних олімпіадах, конкурсах;

Б) підвищувати кваліфікацію;

В) перевіряти стан викладання навчальних дисциплін;

Г) захищати законні інтереси дітей.

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь.

 1. Проаналізуйте ст. 25 Конституції України і напишіть, чи є громадянство важливим для вас. Відповідь обґрунтуйте.

Ст. 25Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Варіант 2

Початковий рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 0,5 бала)

Завдання 1–6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь

 1. Укажіть, яким нормативним актом не регулюється право на освіту.

А) Конституцією України;

Б) статутом школи;

В) Цивільним кодексом;

Г) законом «Про освіту».

 

 1. Укажіть, якими бувають громадські організації залежно від території.

А) політичні;

Б) освітні;

В) добровільні;

Г) регіональні.

 

 1. Закінчіть висловлювання: «Батьки зобов’язані…».

А) брати участь у роботі шкільних органів самоврядування;

Б) піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

В) обирати навчальний заклад і форми навчання;

Г) систематично й глибоко оволодівати знаннями.

 

 1. Укажіть, які обов’язки не належать до конституційних.

А) сплата податків і зборів;

Б) захист Вітчизни;

В) отримання вищої освіти;

В) зобов’язання не заподіювати шкоди природі.

 

 1. Укажіть, хто може бути членом політичних партій.

А) особи без громадянства;

Б) громадяни у віці від 16 до 18 років;

В) громадяни, які голосували за дану партію на попередніх виборах;

Г) громадяни, які досягли 18 років.

 

 1. Укажіть, що означає поняття «альтернативна служба».

А) недержавна;

Б) невійськова;

В) необов’язкова;

Г) інша.

 

Середній рівень

(За кожне правильно виконане завдання — 1 бал)

У завданні 7 виберіть із запропонованих УСІ правильні відповіді

 1. Укажіть, які організації не належать до міжнародних організацій із захисту прав людини:

А) Організація Об’єднаних Націй;

Б) Конституційний суд;

В) Дитячий фонд миру;

Г) Харківська правозахисна група;

Д) Європейський суд у Страсбурзі;

Е) Світовий банк;

Ж) Європейський парламент.

 

У завданні 8 намалюйте схему.

 1. Схематично відтворіть систему громадських організацій в Україні.

 

У завданні 9 дайте відповідь на питання..

 1. Назвіть поняття, яке означає офіційне визнання об’єднань громадян, що здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування.

Достатній рівень

(За правильно виконане завдання — 1,5 бала)

 

Завдання 10–11 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

 1. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
 2. Збори й мітинги.
 3. Демонстрації.
 4. Пікетування.

А) прилюдне виявлення громадянами своїх соціально-політичних, економічних та інших інтересів, що проводиться зазвичай біля приміщень органів влади;

Б) організовані мирні масові зібрання громадян в означеному місці із визначеною метою;

В) організовані тривалі мирні масові рухи певним маршрутом із перервами для мітингів, пікетувань, відпочинку;

Г) організовані мирні масові рухи громадян по тротуару або проїжджій частині дороги з політичними вимогами й гаслами.

 

 1. Установіть відповідність між навчальним закладом і суб’єктом навчального процесу.
 2. Початкова школа;
 3. Основна школа;
 4. Старша школа;
 5. Вищий навчальний заклад 4 ступеня.

 

А) Сергій навчається в 9 класі загальноосвітньої школи № 123;

Б) Оленка є ученицею 2 класу приватної школи «Олімп»;

В) Ігор після успішного тестування став студентом зооветеринарної академії;

Г) Наталка вступила до медичного коледжу;

Д) Учень 11 класу став переможцем міжнародних змагань із шахів.

 

Високий рівень

(За повну розгорнуту відповідь — 3 бали)

У завданні 12 дайте повну розгорнуту відповідь.

 1. Проаналізуйте статтю 40 Конституції України і напишіть, чи є це право важливим для вас. Відповідь обґрунтуйте.

Стаття 40

Громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб.

Відповіді:

1 варіант:1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – г; 5 – б; 6 – г; 7 – г, е; 8 – схема; 9 – альтернативна служба; 10 : 1)- а;2) – б; 11 : 1) –г, 2) – б, 3) – а.

2 варіант: 1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – в; 5 – г; 6 – б; 7 – б, г, е; 8 – схема; 9 — легалізація; 10 :1) – б, 2) – 2) – г, 3) – а; 11:1) – б, 2) – а, 3) – д, 4) – в.

     

 

 

Урок №13

 

 

РОЗДІЛ 3. ТИ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Тема 1. ЯК ЗАКОН РЕГУЛЮЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ (2 уроки)

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати, що таке право власності та як людина стає власником
 • розрізняти форми власності, наводити приклади права володіння, користування, розпорядження майном
 • пояснювати, як людина може реалізовувати право власності
 • розповідати, як неповнолітні стають власниками і як вони можуть розпорядитися належним їм майном
 • аналізувати правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законодавства
 • оцінювати важливість для людини права бути власником

 

                                       План уроку

 1. Що таке право власності
 2. Як людина стає власником
 3. Як реалізувати право власності

4.Чи можуть неповнолітні розпоряджатися своєю власністю

 

Обладнання:

Папір, маркери, дошка,.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Читання і обговорення фрагменту казки або обговорення питань у загальному колі – 5 хв.

 1. Основная частина

Обговорення у загальному колі .Опрацювання правового документу . Робота з текстом підручника. Коментоване читання . Аналіз правової ситуації Робота у малих групах. «Уявний мікрофон»

 1. Заключна частина

Усна чи письмова відповідь на питання

Варіанти організації діяльності учнів:

 1. Вступна частина

З метою мотивації прочитайте уривок з твору Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» про ділка, який рахував зірки, та задайте питання: як розуміє право володіння власністю ділок? Чи можуть знаходитись у приватній власності конкретної людини зірки, моря, океани, гори? Чому? Чи є, на вашу думку, такі цінності, що мають належати усім людям Землі чи громадянам певної держави? Якщо так, то які саме?

Можна також провести обговорення у великому колі:

 • чи є у когось речі, які вам належать? Які саме?
 • ви ними користуєтесь чи можете розпоряджатися?
 • Як можна отримати речі у власність?
 • Чи повинен закон захищати право власності?

   На вступну частину уроку відводиться 5 хв..

 

Основна частина.

 1. Що таке право власності .

Напишіть на дошці основні поняття уроку: « цивільне право», « право володіння», «користування», « розпорядження», « право власності». і запросіть дітей знайти у тексті посібника, що вони означають. Через 5 хвилин запитайте бажаючих , що вони дізнались про нові правові поняття і в чому їх значення для нашого життя. Запросіть дітей прокоментувати статті Цивільного кодексу, наведені у посібнику – 3 хв.

Об’єднайте учнів у пари і запропонуйте покласти на парту 2 -3 речі, якими вони володіють чи користуються і мають при собі. Нехай діти, спираючись на текст посібника і статті законодавства, пояснять одне одному, чи можуть вони ними розпорядитися . Своїми міркуваннями учні мають обмінятися з сусідньою парою. Час на цю роботу – 5 хв.

 1. Як людина стає власником

 

. Продовжить роботу в парах з 2 пунктом посібника. Запропонуйте дітям скласти список із 2 – 3 речей, які є їх власністю на основі тексту та статей Конституції..   У кожному конкретному випадку потрібно визначити, як виникло право власності на ці речі.

Потім нехай вони додадуть до списку ті об’єкти державної та комунальної власності(2-3), якими вони користуються для задоволення власних потреб.

Після цього потрібно доповнити список прикладами 2-3 речей, якими родина володіє на правах приватної власності.

Складання списку завершується, додаванням 2-3 речей, якими діти володіють та користуються, але вони є приватною власністю інших осіб чи груп людей.

Час на цей вид роботи – 10 хв.

. Запропонуйте дітям пригадати сюжет роману Д.Дефо «Робінзон Крузо» і обговорити у загальному колі:

- кому належали речі, якими користувався Робінзон на безлюдному острові?

— Чи вважав він їх своїми?

— Що змінилось   з появою П’ятниці?

— Чому Робінзон нервував ся, коли П’ятниця намагався скористатися чимось з його речей?

 

Методом «уявний мікрофон» запросіть дітей висловити свою думку про те, наскільки важливо для людини бути власником.

 1. Заключна частина 1 уроку теми проводиться у вигляді бесіди за питаннями:

1) а)Що називають правом власності? б)Що означає володіти, користуватись, розпоряджатись власністю? в) Що називають обов’язковою часткою спадщини? г)Що таке приватна власність? д)Яку власність називають комунальною та державною?

2)Чи можна сказати, що ви володієте:

 • словником, який ви дали на якийсь час своєму товаришу
 • зимовим взуттям, що зберігається у коморі до настання відповідного сезону
 • комп’ютером, про який ви мрієте.

Чи можна сказати, що ви користуєтесь:

 • картиною художника, яку ви побачили на виставці
 • трьохколісним велосипедом, який ви залишили у бабусі в селі 10 років тому
 • підручником, готуючи домашнє завдання

Чи можна сказати, що ви розпоряджаєтесь:

 • яблуком, яке їсте
 • власно заробленими грошима, купуючи на них цукерки
 • комп’ютером, який ви перенесли з однієї кімнати до іншої

 

3) Чим цей урок був для вас цінним?

Домашнє завдання:

 

1)Запитайте батьків, з якими речами вони мають справу по роботі та вдома, визначте, до яких форм власності вони відносяться. Запишіть цю інформацію у зошит.

2) Прочитайте ситуацію і оберіть з наведених варіантів той, за яким, на вашу думку, успадковуватиметься майно, поясніть свій вибір.

Іван Петренко останній рік тяжко хворів. За кілька днів до смерті він склав заповіт, за яким усе належне йому майно мало перейти його другові. Після смерті Івана Петренка у нього залишилися працездатна дружина та донька 14-ти років.

Відповідь: 1) майно буде розділене порівну між дружиною і донькою 2) майно успадкують в однакових частках друг померлого, його дружина і донька 3) майно буде порівну розподілене між другом спадкодавця і його донькою 4) ¾ майна успадкує друг, ¼ — донька.( Час на роботу – 5 хв.)

 

Другий урок теми варто розпочати з перевірки домашнього завдання і запитання: що тепер вам відомо про право власності? Про що ви б хотіли дізнатися на цьому уроці?

Ця робота буде мотивацією для уроку.(5 -7 хв.)

3.Як реалізувати право власності .

Роботу з цим пунктом плану варто організувати шляхом коментованого читання статей Цивільного кодексу, наведених у посібнику. (5хв.)

Обговоріть з дітьми питання:

 • Які межі реалізації права власності встановлює законодавство?
 • Чи не суперечать одне одному пункти 1 і 4 статті 319?

Запитайте у дітей, з якого віку, на їх думку, дитина може розпоряджатися своєю власністю? З якою метою держава встановлює певні вікові обмеження?

Вислухавши відповіді, зверніть увагу дітей на положення законодавства, прокоментовані в пункті 4 посібника: «Чи можуть неповнолітні розпоряджатися своєю власністю» і порівняйте їх.

Об’єднайте учнів у групи і дайте завдання:

 

прочитайте кожен із наведених нижче висловів. Вирішіть, чи відповідає він положенням цивільного законодавства. Свою думку обґрунтуйте.

 1. Вік, з досягненням якого неповнолітні мають право розпоряджатися самостійно своїм заробітком чи стипендією настає з 14 років.
 2. Неповнолітні, які придбали річ за свій заробіток, стипендію чи інший доход, можуть розпоряджатися нею без згоди батьків;
 3. У випадку купівлі іншою людиною якоїсь речі у малолітньої дитини, батьки останньої мають право вимагати повернення цієї речі.
 4. Усі неповнолітні, яким виповнилося 16 років, можуть подарувати людині, яка їм подобається, будь-яку річ, що їм належить.

5.Законодавство не встановлює вікових обмежень для розпорядження людиною своїм майном.

 1. Законодавство чітко визначає, які дії можуть чинити з майном неповнолітні.

 

Запропонуйте групам по колу висловити свої судження (час на цей етап роботи – 10 хвилин), потім продовжить роботу в групах над наступним завданням:

На основі тексту посібника і наведених статей законодавства виконайте завдання.

Групи за № 1,3,5…: назвіть, яке майно перебуває у власності дійових осіб цієї історії? Кому саме воно належить? На яких підставах згадані особи набули права власності на це майно?

Групи за № 2,4,6…:дайте відповіді на питання: хто розпоряджається майном, що належить неповнолітнім? Чи мають батьки Олексія дослухатися до його думки щодо продажу частини будинку?

Представте результати роботи груп на загальне коло. Дайте відповідь на запитання, яке стоїть в кінці ситуації. (цей етап роботи розраховано на 8 – 10 хв.

 

Квартира чи будинок

         Подружжя Іван Іванович та Марія Опанасівна Сидоренки мають двох синів – Олексія, якому щойно виповнилося 15 років, та молодшого за нього на 7 років Сергія. Мешкають Сидоренки у невеличкій однокімнатній квартирі, яку вони приватизували кілька років тому.

На день народження Олексія бабуся подарувала йому половину свого будинку, що дістався їй у спадщину, а належну їй половину вирішила продати та за виручені гроші купити квартиру в місті, щоб бути ближче до своїх рідних.

Батьки Олексія дуже зраділи і його подарункові, і бабусиному рішенню. Порадившись між собою, вони вирішили продати свою однокімнатну квартиру та частину будинку, подаровану Олексію, й купити велику трикімнатну квартиру у багатоповерхівці, що споруджується недалеко від них.

Чи правомірні дії батьків Олексія?

. Заключна частина

Підводячи підсумок теми, запропонуйте учням, скориставшись уявним мікрофоном, поділитися своїми думками, у яких ситуаціях життя можуть стати у нагоді знання отримані на уроці і скласти спільний перелік таких ситуацій.(6 -7хв.)

Прокоментуйте домашнє завдання. Запропонуйте виконати два з запропонованих.

 

1) Подумайте і дайте відповідь: а)Що означає реалізація права власності? б)Хто такі малолітні, неповнолітні та повнолітні? в) Як може реалізувати право власності неповнолітній? г) Як може реалізувати право власності малолітні? д)Хто такі спадкодавець і спадкоємець?

2) Порівняйте, заповнюючи таблицю, як змінюються можливості реалізувати право власності в залежності від віку.

Малолітні (до 14 років) Неповнолітні (14-18 років) Повнолітні

3) Подумайте, чи відчуваєте ви себе власником. У чому це проявляється? Свої міркування коротко запишіть та за бажанням представте класові.

4) Пригадайте історичні події, в центрі яких стояло питання власності. Підготуйтесь до обговорення в класі ходу цих подій та їхніх наслідків.

 

 

 

 

 

 

Урок №13

Тема 2. ЩО ТАКЕ ДОГОВОРИ ТА ЯК ВОНИ УКЛАДАЮТЬСЯ

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати, що таке договір
 • називати види цивільно-правових договорів, наводити приклади
 • розповідати, хто і як укладає договори
 • аналізувати зразок типового договору щодо його предмету, сторін та змісту
 • моделювати процедуру укладання договору та розв’язувати ситуації, що можуть виникнути при укладанні договорів неповнолітніми особами
 • висловлювати власне ставлення до важливості дотримання умов цивільно-правових договорів  

 

 

 

                                       План уроку

 1. Які договори є цивільно-правовими.
 2. Що таке зміст договору.
 3. Якими є форми та види договорів.
 4. Які договори можуть укладати неповнолітні.

 

Обладнання: .

Папір, маркери, дошка, матеріали для вправи «Ажурна пилка»

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Читання і обговорення фрагменту казки або обговорення питань у загальному колі – 5 хв.

 1. Основна частина

Опрацювання тексту підручника.

«Ажурна пилка» — 25 хв.

 1. Заключна частина

Робота в парах – 7хв., обговорення у загальному колі, само оцінювання – 8хв.

Варіанти організації діяльності учнів:

 1. Вступна частина

Обєднайте учнів у пари і запропонуйте обговорити питання:

 • чи доводилось вам особисто щось купувати? Що саме?
 • Опишіть, як зазвичай відбувається купівля-продаж.

Прочитайте у ролях фрагмент зі сценарію мультфільму за книгою Едуарда Успенського «Троє в Простоквашино» та дайте відповіді на питання: навіщо трьом друзям гроші? Які варіанти вирішення проблеми пропонувались?

Як варіант мотивації можна розіграти в ролях сценку купівлі – продажу зошита, комп’ютерного диску, тощо. Питання до учнів після перегляду сценки:

— що відбулося? Чому ця угода називається договором купівлі – продажу? Які права і обов’язки мали учасники цієї правової ситуації? Які договори щодо майна вам відомі?

Оголосивши тему і очікувані результати уроку, можна організувати перевірку домашнього завдання таким чином: попросіть учнів, які сидять на першому ряду назвати, які цивільні права мають малолітні, учнів на другому ряду – цивільні права неповнолітніх,;учнів, які сидять на третьому ряду – права повнолітніх. Нехай 2 – 3 учня прокоментують відповіді.

 1. Основна частина уроку.

Повідомте учням, що на уроці вони будуть працювати новим , цікавим методом: «Ажурна пилка».

Об’єднайте учнів у 4 (8) домашні групи. Опрацюйте фрагменти змісту теми, наведені у посібнику. Якщо груп буде 8, то кожен фрагмент опрацьовуватиметься двома групами.

Попередьте дітей, що вони будуть навчати інших тому, про що дізнаються під час роботи в «Домашній групі». На опрацювання матеріалу потрібно 5 хвилин. Потім вчитель створює експертні групи, в яких кожен учасник і учасниця мають навчити інших тому, про що вони дізнались в «домашній групі», а також уважно вислухати інших членів «експертної групи»,бо кожен з них є носієм нової інформації. По завершенню роботи експертних груп запропонуйте учням повернутися у «домашні» групи й повторити матеріал за запитаннями:

 • Що називається договором?
 • Що є предметом договору?
 • Які умови є істотними, а які – звичайними?
 • Як укладаються договори?
 • Які види договорів ви знаєте? Наведіть приклади.
 • Які договори можуть укладати неповнолітні особи? На цю роботу потрібно не менше 10 – 12 хвилин.

Після того, як обговорення в групах закінчиться, задайте питання класу:

— які нові знання ви отримали?

— З якими новими поняттями познайомились?

— Як і де ви можете використати ці знання в житті?

— Як працювали групи?

— Чи можна працювати методом «Ажурної пилки» більш ефективно?

— Чи сподобалось працювати саме таким методом? Чому?

 

3.Заключна частина

Оьєднайте учнів у пари і запропонуйте визначити, які з наведених договорів є правомірними, а які – ні. Поясніть, чому.

 1. 13-річна Олена прийняла у дарунок від родичів комп’ютер.
 2. 14-річний Іван без згоди батьків обміняв свій плеєр на диск з дуже популярною комп’ютерною грою.
 3. 16-річний Степан за гонорар, отриманий від видання збірки його віршів, придбав велику ілюстровану енциклопедію з історії вогнепальної зброї.
 4. 15-річна Світлана гроші, що дали їй батьки для придбання посібника і словника з іноземної мови, витратила на купівлю папуги, про якого давно мріяла.

На цю роботу відведіть 5 хвилин.

Коментар

На завершення уроку запропонуйте учням продовжити речення : «Після цього уроку я знаю, що…»

Запросіть учнів оцінити свою роботу на уроці за критеріями:

 1. Я можу дати визначення поняттю «договір».
 2. Я можу назвати види цивільно – правових договорів
 3. Я можу пояснити, що означає зміст договору.
 4. Я можу назвати, в якій формі можуть укладатись договори.
 5. Я можу охарактеризувати предмет договору.
 6. Я можу перелічити умови укладання цивільно – правових договорів неповнолітніх.

При наявності повної правильної відповіді на кожне питання зараховується 2 бали, недостатньо повної – 1 бал.

Домашнє завдання:

          

1) Подумайте і дайте відповідь: а)Що таке цивільно-правовий договір? б)Що таке форма договору? в)Які види договорів вам відомі? г) Що є змістом цивільно-правового договору?

2) Пригадайте, які відбувається купівля, наприклад, книги (відеодиску) в магазині та дайте відповіді на запитання: хто є сторонами такого договору? Про що мали домовитися сторони, щоб договір вважався укладеним? Як називається такий договір?

 

Урок №15

Тема 3. ЯК ЗДІЙСНИТИ І ЗАХИСТИТИ ЦИВІЛЬНІ ПРАВА

Після цього уроку учні зможуть:

 • Розповідати, якими є способи здійснення цивільних прав
 • описувати підстави цивільно-правової відповідальності
 • складати за зразком позовну заяву і моделювати процедуру захисту цивільних прав у суді
 • аналізувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб
 • оцінювати вчинки і поведінку неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю

 

 

                                       План уроку

 1. Як реалізувати цивільні права
 2. Як захистити свої цивільні права
 3. Що таке цивільно-правова відповідальність

 

Обладнання: .

Папір, маркери, дошка, зразки позовної заяви.

Орієнтовний план і методи проведення уроку:

1.Вступна частина

Читання і обговорення фрагменту казки – 5 хв.

 1. Основна частина

Опрацювання тексту підручника.

Робота в малих групах – 10 хв.

Обговорення у великому колі, коментоване читання правового документу -5 хв .Складання пам’ятки – 10 хв. Робота з текстом посібника методом «Знаю, хочу дізнатись, дізнався» — 7 хв. Робота в парах – 3 хв.

 1. Заключна частина

Обговорення у загальному колі , усний чи письмовий висновок уроку -5 хв.

Варіанти організації діяльності учнів:

 1. Вступна частина

Об’єднайте учнів у пари і запропонуйте прочитати або пригадати

казку про трьох поросят і відповісти на питання: чим володіли Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф? Що сталося з будиночками поросят? На які права посягнув злий вовк? (5хв).

 

Оголосивши тему і очікувані результати уроку, запитайте учнів, в чому практична спрямованість саме цього уроку. В яких випадках життя ці знання і навички стануть у пригоді?

Основна частина уроку.

 1. Як реалізувати цивільні права

 

Об’єднайте учнів у групи і дайте чітку інструкцію для роботи: прочитайте текст 1 пункту посібника і положення законодавства, оберіть одне запитання, поясніть свої відповіді на прикладах:

 • що означає здійснювати цивільні права на власний розсуд;
 • чому деякі цивільні права є й обов’язками;
 • як людина може відмовитись від майнового права чи передати його;
 • що означає добросовісна і розумна поведінка особи у цивільних відносинах;
 • які обмеження і чому встановлені законодавством у здійсненні цивільних прав.

Для того, щоб були опрацьовані всі питання, створіть 5 груп, кожна отримує одне запитання .Час на групову роботу і презентацію результатів – 10 хв.

 1. Як захистити свої цивільні права

Запитайте у дітей, як вони розуміють правове поняття «захист прав»?

В яких випадках потрібно захищати свої цивільні права? Яким чином це можна зробити? Запропонуйте учням порівняти відповіді з інформацією у 2 пункті посібника. Статтю 16 Цивільного кодексу краще опрацювати методом коментованого читання. Зверніть увагу учнів на текст позовної заяви, запросіть їх повернутися до своїх малих груп і продовжити роботу над завданням:

проаналізуйте текст позовної заяви. Визначте, з яких частин вона складається. Розробіть коротку пам’ятку: «Як скласти позовну заяву». Представте результати своєї роботи класу. Час на роботу – 8 – 10 хв.

Пам’ятка може виглядати так:

 1. Складаючи позовну заяву , у верхньому правому куті укажіть повну назву судової інстанції ,дані про позивача, відповідача( прізвища, ім’я, по – батькові, адреси).
 2. У тексті позовної заяви детально укажіть всі обставини , пов’язані з порушенням цивільного права.
 3. Документально доведіть право своєї власності на майно.
 4. Чітко сформулюйте своє прохання до суду.
 5. Представте необхідну інформацію про свідків.
 6. Перелічите всі документи, які додаються до заяви.
 7. Що таке цивільно-правова відповідальність

Обговоріть у загальному колі, що учні вже знають про юридичну відповідальність та які запитання щодо того, про що їм хотілося б дізнатися. Цю роботу поступово відображуйте у таблиці. Після того, як перші дві колонки будуть заповнені, запропонуйте дітям прочитайте текст 3 пункту у посібнику і закінчити таблицю.

Це може виглядати так:

 

Що знаємо? Про що хочемо дізнатись? Про що дізналися?
Види юридичної відповідальності: дисциплінарна, кримінальна, адміністративна, цивільна.

Незнання закону не звільняє від відповідальності.

Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер

 

 

В чому особливість цивільно – правової відповідальності?

З якого віку настає?

Як неповнолітні відповідають за цивільно – правові правопорушення?

 

 

Змістом її є компенсація й повне відшкодування збитків (реальних втрат, неотриманих доходів), тобто шкоди, вираженої у грошовій формі.

Цивільне законодавство передбачає також відшкодовування моральної шкоди.

На відміну від кримінальної чи адміністративної, цивільно-правова відповідальність може наставати і без вини

Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи…

Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах

 

На роботу з таблицею і текстом посібника потрібно не менше 7 хв.

Для закріплення отриманих знань протягом 3 хв. запропонуйте в парах визначити, хто буде нести відповідальність у наведених ситуаціях, та пояснити, спираючись на положення законодавства, особливості відповідальності людей різних вікових груп.

1) 13-річний Микола узяв у свого друга Петра велосипед і, катаючись, серйозно пошкодив його;

2) 15-річна Мар’яна, бажаючи скоротити шлях до школи, перескочила через паркан ботанічного парку й випадково розтоптала рідкісні квіти.

3) Троє хлопців 9, 10 і 14 років, граючи м’ячем, «влучили» у вітрину магазину одягу і розбили скло.

4) 17-річний Андрій, який працює диск-жокеєм у барі, пошкодив відеомагнітофон, що належить його подрузі.

5) 17-річна Уляна заробляла гроші від продажу косметики відомої фірми. Одного дня вона необачно залишила сумку з продукцією для реалізації в таксі.

3.Заключна частина

Завершуючи урок, запросіть учнів повернутися до казки про трьох поросят і уявити, що ця ситуація врегульовується цивільним законодавством України, а поросята і вовк — учасники цивільних відносин. Які права, передбачені цивільним законодавством, порушені? Як саме Ніф-Ніф, Нуф-Нуф та Наф-Наф можуть захистити свої майнові права та відшкодувати завдані збитки?

2) Дайте завдання Сформулювати і записати власний короткий висновок про особливості цивільно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності. Вислухайте 3 – 3 відповіді

Прокоментуйте домашнє завдання.

 

 

 

 

[1] Останніми роками різними організаціями видано дуже багато яскравого ілюстративного матеріалу, присвяченого правам людини. Крім того, в школах до Дня прав людини традиційно проходять конкурси плакатів, малюнків, присвячених правам людини, дитини. Ці матеріали можуть стати гарним обладнанням уроку. Можна оформити виставку книжок, присвячених темі уроку. Дуже цікавою може бути виставка фотографій з життя класу, яка показує використання прав людини у буденному житті школи. Наприклад, фотографія класу під час уроку – приклад реалізації права на освіту, зображення класної екскурсії чи походу – право на відпочинок, тощо.

 

[2] Скорочений текст Конвенції про права дитини ви знайдете у додатку до підручника.

Оставить комментарий

Описание тарифного плана МТС Смарт. http://mts-smart.ru/ Бесплатный трафик в соцсетях.
Корисні посилання

logo-kolegium

logo-centr_ocinyvanya

logo-Ministerstvo_osviti

logo-Pedpresa