Дошка оголошень


В Україні стартував проект
"Долаємо прірву"
Харків у проекті.

Архив рубрики «Програми»

Програми


Програми навчальних семінарів — тренінгів

Тренер БО «Вчителі за демократію та партнерство»

Пилипчатіна Л.М.

Інтерактивні технології у викладанні різних предметів та позакласній роботі для вчителів, класних керівників та працівників позашкільних закладів

Програми навчальних семінарів - тренінгів

МЕТА: сприяння демократизації освітнього процесу через залучення вчителів та учнів до інтерактивної взаємодії.

 • ЗАВДАННЯ:

— познайомити вчителів з поняттям про інноваційні технології інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу;
— надати учасникам та учасникам можливість отримати певний досвід використання інтерактивних технологій навчання;
— надати педагогам можливість реалізації інтерактивних технологій навчання при викладанні різних предметів та в управлінській діяльності.

 • ЦІЛЬОВА ГРУПА:

— учителі загальноосвітніх шкіл;

 

 • КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ: від 15 до 30 осіб.

Інтерактивні технології навчання

 

Програма семінару

1 день

10.00 – 10.10  Вступне слово, мета і завдання семінару
10.10 – 10.40  Правила. Знайомство. Очікування
10.40 – 11.40  Блок 1. Моделі навчання
11.40 – 12.00  Блок 2 Сильні та слабкі боки інтерактивних технологій
навчання
12.00 – 12.20  Обговорення методів
12.20 – 13.10  Блок 3. Технології кооперативного навчання 
Робота в групах. Презентація результатів. Анкетування
13.10 – 13.30  Обговорення технології
13.30 – 14.30  Обід
14.30 — 16.00  Блок 4. Роль та місце питань в інтерактивному навчанні
14.30 – 14.45  Теоретичний блок: відкриті, закриті, проблемні,дискусійні питання
14.45 – 15.05  Вміння аргументувати. Метод ПРЕС Займи позицію
Шкала думок
15.45 – 16.00  Обговорення технології
16.00 – 16.20  Перерва
16.20 – 17.40  Карусель
17.40 – 17.50  Обговорення технології
17.50 – 18.10  Підведення підсумків.

 

2 день

9.30 – 10.00  Знайомство. Очікування.
10.00 – 11.30  Блок 5. Технології опрацювання дискусійних питань
10.00 – 10.30  Теоретичні основи проведення навчальної дискусії
10.30 – 11.00  Дискусія в колі
11.00 — 11.30  Обговорення технології
11.30 – 11.45  Перерва
11.45 – 12.45  Блок 6. Технології ситуативного моделювання (імітація, симуляція) Обговорення
12.45 – 13.45  Блок 7. Організація роботи педагога з інтерактивними технологіями
навчання ( Ажурна пилка).
13.45 – 14.00  Підбиття підсумків семінару, анкетування учасників
та учасниць.


Програми навчальних семінарів - тренінгів Програми навчальних семінарів - тренінгів

Технології навчання вчителів критичного мислення

МЕТА: поширення інноваційних технологій критичного мислення у загальноосвітніх школах України шляхом навчання вчителів та розповсюдження навчального посібника «Навчання критичного мислення на уроках з різних предметів»

 • ЗАВДАННЯ:

— познайомити вчителів з поняттям технологій критичного мислення та їх застосування учасниками навчально-виховного процесу;
— надати учасникам та учасникам можливість отримати певний досвід використання технологій критичного мислення;
— надати педагогам можливість реалізації технологій критичного мислення при викладанні різних предметів.

 

 • ЦІЛЬОВА ГРУПА:

— учителі загальноосвітніх шкіл.

 • КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ: від 15 до 30 осіб.

 

Типова програма семінару 

1 день

10.00 – 10.40  Вступне слово , мета і завдання семінару, організація роботи групи
10.40 – 11.40  Блок 1. Принципи активного навчання і критичного мислення
11.40 – 11.50  Перерва
11.50 – 13.30  Блок 2. Вивчення інформації на основі тексту
13.30 – 14.30  Перерва на обід
14.30 – 16.30  Блок 3. Розуміння оповідного тексту
16.30 – 16.45  Обговорення технологій
16.45 – 17.00  Перерва
17.00 – 17.45  Блок 3. Розуміння оповідного тексту (продовження)
17.45 – 18.00  Обговорення технологій
18.00 – 18.15  Підсумки

 

2 день

9.30 – 10.00  Організація роботи групи
10.00 – 11.30  Блок 4. Кооперативне навчання
11.30 – 11.45  перерва
11.45 – 14.00  Блок 5. Проведення дискусії
14.00 – 15.00  Перерва на обід
15.00 – 17.00  Блок 6. Планування уроку і оцінка
16.30 – 16.45  Перерва
17.15 – 18.00  Підведення підсумків, анкетування учасників

Програми навчальних семінарів - тренінгів

Основи інноваційного освітнього менеджменту для керівників шкіл та адміністраторів освіти

МЕТА: поширення інноваційних технологій управління навчальним закладом у загальноосвітніх школах України шляхом навчання шкільних адміністраторів

 • ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

В результаті семінару учасники та учасниці зможуть:
– пояснювати, що таке освітній менеджмент змін.
– розповідати про основні методи командної роботи як основу організації ефективної
діяльності колективу навчального закладу, вироблення місії і стратегії розвитку навчального закладу;коллективного прийняття рішень в діяльності навчального закладу;
– використовувати набуті навички в конкретних управлінських ситуаціях
– отримати досвід участі в інтерактивному навчанні з питань освітньго менеджменту.

 

 • ЦІЛЬОВА ГРУПА:

– Директори загальноосвітніх шкіл;
– заступники директорів шкіл;
– методисти управлінь освіти.

 

 • КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ: від 15 до 30 осіб.

 

Орієнтовна програма семінару

1 день

10.00 — 10.15  Представлення теми і завдань семінару
10.15 – 10.45  Організація роботи групи
 10.45 – 11.30  Блок 1. Основні поняття семінару
 11.30 – 11.45  перерва
 12.30 – 16.00  Блок 2. Лідерство і командність як основа організації
ефективної діяльності колективу навчального закладу
 14.00 – 14.45  обідня перева
 16.00 – 16.15  перерва
 16.15 – 17.00  Блок 3.Фрагменти теорії менеджменту:
складові успішної організації
 17.00 – 17.30  Підсумки дня

 

2 день

9.30 – 10.00  Організація роботи групи
10.00 – 14.30  Блок 4. Розвиток комунікативних навичок 
12.05 – 13.15  перерва
14.30 – 15.30  обід
15.30 – 17.00  Блок 5. Підходи до вироблення місії і стратегії розвитку
навчального закладу
15.30 – 17.00  Вироблення місії школи
17.00 — 17.30  Планування на основі місії
17.30 – 18.00  Підсумки дня

 

3 день

10.00 – 10.20  Організація роботи групи
10.20 – 11.40  Блок 6 Технології колективного прийняття рішень         
11.40 – 12.00  перерва
12.00 – 14.00  Блок 7 Маркетингова діяльність
14.00 – 15.00  Підведення підсумків семінару

 

Програми навчальних семінарів - тренінгів Програми навчальних семінарів - тренінгів

Використання інтерактивних технологій в управлінській діяльності

МЕТА: поширення інноваційних технологій управління навчальним закладом у загальноосвітніх школах України шляхом навчання шкільних адміністраторів використанню інтерактивних технологій та методів колективого прийняття управлінських рішень

 

 • ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

В результаті семінару учасники та учасниці зможуть:

- пояснювати, що таке інтерактивні технології в управлінській діяльності.

- розповідати про основні методи коллективного прийняття рішень в діяльності навчального закладу;

– використовувати інтерактивні технології в конкретних управлінських ситуаціях

- отримати досвід участі в інтерактивному навчанні з питань освітньго менеджменту.

 

 • ЦІЛЬОВА ГРУПА:

— Директори загальноосвітніх шкіл;

— заступники директорів шкіл;

— методисти управлінь освіти.

 

 • КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ТА УЧАСНИЦЬ: від 15 до 30 осіб.

Програма навчального семінару

10.00 -10.40 Вступ. Мета і завдання семінару
10.40 — 12.10 Блок 1. Поняття управління
11.30 — 11.50  Перерва
12.10 — 13.30 Блок 2. Інтеракція – як спосіб залучення колективу до процесу прийняття рішень
13.30 — 14.15 Перерва
14.15 — 15.30 Блок 3. Вироблення управлінського рішення шляхом організації колективної діяльності
15.30 — 15-50 Перерва
16.00 — 17.00 Синергетичний метод «Як організувати процес планування роботи школи з реальним залученням колективу»
17.15 – 17.30 Підсумки роботи. Планування подальшої діяльності
 ІІ день
9.00 – 9.30 Організація роботи
9.30 – 11.00 Блок 4. Поняття якості освіти, технологія забезпечення якості освіти
11.00 — 11.20  Перерва
11.20 — 12.00 Блок 5. Планування розвитку навчального закладу
12.00 — 12.30 Підсумки семінару

 Програми навчальних семінарів - тренінгів

Програма навчального семінару

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

для працівників закладів дошкільної освіти

 

День перший

10.00 – 10.50                 Вступ. Мета і завдання семінару. Організація роботи групи

10.50 – 12.00                 Робота з поняттям «Сталий розвиток»

11.30 – 11.45                 Перерва

12.00 – 13.00               Методика опрацювання підтеми у курсі

13.00 – 14.00                 Обід

14.00 – 15.30                 Методика опрацювання підтеми у курсі (продовження)

15.30-16.00                    Філософія і структура курсу

15.45 – 16.00                  Перерва

16.00 – 16.30                  Аудити. Практична діяльність дітей.

16.30 – 17.30                 Підведення підсумків дня

 

День другий

9.00 – 10.00                 Організація роботи групи

10.00 – 11.00               Педагогіка емпауермента

11.00 — 11.15                Перерва

11.15 – 13.00                 Групова робота. Підготовка демонстраційних занять для дошкільнят зі сталого розвитку.

13.00 -14.00                 Обід

14.00 – 15.00               Моделювання тематичного дня «Привітання». Обговорення.

15.00 – 16.00               Моделювання тематичного дня «Подяка». Обговорення.

15.45 – 16.00               Перерва

16.00 – 17.00               Моделювання тематичного дня «Допомога і підтримка». Обговорення.

17.00 – 17.30                 Підведення підсумків дня

 

День третій

9.00 – 10.00                   Організація роботи групи

10.00 – 11.00                   Моделювання тематичного дня «Вода». Обговорення.

11.00 – 11. 15                 Перерва

11.15 – 12.30                 Планування подальшої роботи. Підведення підсумків семінару.

12.30 – 13.30                     Обід

 

Програма

навчального семінару для вчителів

«Зміст та методика викладання курсу «Уроки для сталого розвитку» у 1-2-му класах загальноосвітньої школи»

 

1 день

 

13.00 – 13.10     Вступне слово, мета і завдання семінару

13.10 – 14.00     Представлення учасників, організація роботи групи. Поняття сталого розвитку

 1. 14. 00 – 15.00 Модуль 1. Методика проведення вступних уроків до курсу

15.00 – 15.15     Перерва

15.15 –15.30     Модуль 2 Мета, завдання та особливості освіти для сталого

розвитку як інноваційного напряму в сучасній освіті України

 

15.30 – 16.30     Модуль 3. Особливості змісту курсу «Уроки для

сталого розвитку» у 1-му класі

16.30 – 18.00     Модуль 4. Методика викладання окремих тем в курсі 1-го

класу

18.00 – 18.30     Підсумки дня

 

 

2 день

 

 1. 30 – 10.00   Організація роботи групи. Рефлексія попереднього досвіду

10.00 –11.00   Модуль 5.

Педагогіка емпауермент. Особливості викладання курсу у                                                                                                        початковій школі

11.00 – 11.15     Перерва

11.15 – 13.30   Модуль 6. Методика викладання окремих тем в курсі 2-го

класу

13.30 – 14.30     Перерва

14.30 – 15.30     Модуль 6. Методика викладання окремих тем в курсі 2-го

класу (продовження)

 

15.30 – 16.30 Модуль 7. Підготовка до практикуму «Методика проведення уроків у 1-2 класі» . Групові та індивідуальні консультації.

16.30 – 16.45     Перерва

 

16.45 – 17.30 Підсумки семінару

3 день

 

 1. 30 – 10.00   Організація роботи групи. Рефлексія попереднього досвіду

10.00 –11.30   Модуль 8. Практикум проведення уроків у 1 класі

11.30 – 11.45     Перерва

11.45 – 13.30   Модуль 9. Практикум проведення уроків у 2 класі

14.30 – 15.30     Методичні рекомендації щодо апробації навчальних посібників. Планування подальшої роботи.

15.30 – 16.00    Підсумки семінару

 

Корисні посилання

logo-kolegium

logo-centr_ocinyvanya

logo-Ministerstvo_osviti

logo-Pedpresa